Danmarksmesterskab 2022 i Ol-trap

05-07-2022

Esbjerg Flugtskydnings Forening og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) inviterer til Danmarks mesterskab i Ol-trap og DIFs Danmarksmesterskab på
Granly Flugtskydningscenter.

Tid: 27-28 august 2022 - kl. 09.00 begge dage

Sted:
Esbjerg Flugtskydnings Forening
Sønderhedevej 26
6710 Esbjerg

Program: (ISSF regler)
Dag 1: 75 duer
Dag 2: 50 duer + finaler i Dame og Herre
Der skydes på 2 baner
Max 72 skytter
Træning: (uge 34)
Der er mulighed for træning på begge baner tirsdag og torsdag fra kl 16.00-21.00
samt fredag fra kl. 13.00 - 19.00

Indskud:
Senior: kr. 600,- (Dame, Herre, oldboys og veteran)
Junior: kr. 300,-

Tilmelding:
Inden 24 august kl. 23:59
Tilmeldingsstart er udsat pga. nyt tilmeldings- og betalingssystem.
Hold øje med skytteunion.dk

Mesterskaberne er kun for medlemmer af DSkyU-SD.

Mesterskabet (DIF-medaljer) skydes i 2 rækker: 𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫 og 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫.
𝐁𝐞𝐦æ𝐫𝐤: Der skelnes ikke længere mellem aldersklasser.
Dvs. alle skyder med om DIF-mesterskabet, uanset tilmeldt aldersklasse.
For både herrer og damer forudsætter DIF, at der er mindst 5 deltagere fra min 3 forskellige
klubber. For at vi kan afvikle en finaleskydning i henhold til gældende ISSF regler betinger det dog
at vi er mindst 8 deltagere.

Udover Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab skydes der om Dansk Skytte Unions
(Skydesport Danmarks) danske mesterskaber i rækkerne
• Damer**
• Juniorer (skytter født efter 27 august 2001)*
• Seniorer (herrer, der er født før 27 august 2001)*
• Old Boys (herrer, der er fyldt eller fylder 50 år i 2022)
• Veteran (herrer, der er fyldt eller fylder 60 år i 2022)


* For så vidt angår juniorer er der en “gråzone”, idet man i Dansk Skytte Unions regi stadig er
junior til og med det disciplin-/kalenderår, hvor man fylder 20, mens man efter de seneste ISSF regler
er junior indtil den dag, man fylder 21. Reglerne i Dansk Skytte Union er under opdatering,
så de svarer til ISSF’s regler. For at gøre det ensartet i forhold til internationale konkurrencer, herunder det forestående NM,
har vi valgt at følge ISSF’s regler.

**Damerækken, vi inviterer piger/damer fra øvrige flugtdiscipliner til at deltage uden at skulle
betale startgebyr. Det betalte startgebyr, ved tilmelding, vil være at betragte som et depositum
der returneres på dagen. Der vil også være mulighed for introduktion til Ol-Trap / klubtræning,
hvor træningsduer, indtil 5 x 25duer, er inkl. når tilmelding er registreret.

Spørgsmål til stævne og eller Ol-trap stilles til Sv.E. Svenningsen, sesoltrap@gmail.com

Venligste hilsner
Aktivitetskomiteen for flugt

 

 


Vores sociale medier

Vores partnere