Ordinært årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

10-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) afholder Skydesportens Dialogmøde inkl. ordinært årsmøde den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.

Vi har netop udsendt mail til medlemsforeningernes mailadresser med indkaldelsen og information om program og tilmelding.

Se mere herunder:

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) indkalder, som tidligere annonceret, til ordinært årsmøde i henhold til vedtægternes § 7. 

Tid og sted
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 14:00
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Dagsorden og program
Ordinært årsmøde afholdes på Skydesportens Dialogmøde, hvor foreningerne fra kl. 09:30 også kan deltage i Aktivitetskomiteernes årsmøder i ISSF Pistolskydning, ISSF Riffelskydning, Sortkrudtskydning og Flugtskydning, samt deltage i den politiske debat: Skydesporten i Danmark. Klemt mellem frivillighed og bandepakker.

Du finder indkaldelsen som pdf, program for dagen, inklusive dagsorden, budget og kontingentforslag samt foreningernes stemmeberettiget deltagerantal her... 

Mødemateriale lægges også løbende på denne side - dog senest 14 dage før årsmødets mødets afvikling. 

Tilmelding
Tilmelding til årsmøde skal, jf. vedtægterne, ske seneste lørdag den 11. marts 2023 kl. 14.00 med angivelse af foreningens stemmeberettigede og øvrige deltagere. Tilmeld dig her...

Via samme link tilmeldes til øvrige programpunkter i løbet af dagen.

Pris
Deltagelse i årsmøde og Skydesportens Dialogmøde er uden beregning for foreningernes stemmeberettigede deltagere og medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s aktivitetskomiteer. Pris for forplejning for øvrige deltagere er kr. 250,00, som betales ved tilmeldingen.    

Vel mødt – kom og vær med til at skabe en god stemning, en livlig debat og ikke mindst hylde prismodtagere!
 


Vores sociale medier

Vores partnere