Årsmøder

Her finder du information Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s årsmøder.
 

Årsmøde 2023

Skydesportens Dioalogmøde - inkl. ordinært årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) - afvikles lørdag den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.

Program, dagsorden og øvrige dokumenter kan downloades herunder:

Du kan tilmelde dig til årsmødet senest den 11. marts kl. 14.00 her...

 

Vi gør opmærksom på, at foreningernes forslag til kandidater til personvalg og forslag til behandling af årsmødet skulle være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2023.
 
På valg til bestyrelsen er:

 
På valg til appeludvalget er:

 
Indkaldelse inklusive foreløbig dagsorden samt budget- og kontingentforslag følger i henhold til vedtægterne er udsendt torsdag den 9. februar 2023:

 

Årsmøde 2022

 

Vores sociale medier

Vores partnere