Etisk kodeks og sportslige disciplinære sager
 

I henhold til Lov om Eliteidræt har Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund udarbejdet et etisk grundlag for dansk konkurrenceidræt, som dermed og gælder for alle Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s aktiviteter og aktører. Ydermere har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s bestyrelse vedtaget at sportslige disciplinære sager skal dømmes ud fra samme principper, og har i henhold til vedtægterne nedsat en arbejdsgruppe til formålet.
 

Vores sociale medier

Vores partnere