Børneattest

Børneattesten er lovpligtig

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester. Børneattester skal indhentes, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere og andre voksne, der færdes fast i foreningen og som har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

 

 

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
• Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt inden for ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. 

Fra efteråret 2022  får Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser automatisk besked, når en forening modtager en positiv børneattest. Det er konsekvensen af en ny lovændring, som Folketinget har vedtaget.

 

Hvordan indhenter foreningen børneattester?

Foreningen indhenter digitale børneattester ved at logge ind på politi.dk eller på virk.dk med CVR-nummer og NemID (erhverv): 

Det er muligt at få rådgivning hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) eller hos DIF, hvis I ønsker at indføre en klubpolitik på området eller bare har brug for et godt råd.

 

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Danmarks Idrætsforbund
Att. Jan Darfelt
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 20 31 / Mail: jd@dif.dk

 

Spørgsmål

Kontakt Rigspolitiet ved spørgsmål til børneattester:
Rigspolitiet, Kriminalregisteret
Tlf.: 35 21 62 01, hverdage kl. 9:00 – 12:00
Mail: mvjyl-pac-kr@politi.dk 

 

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere