Emil Strandgaard udtaget til EM i Polen på 25m Sportspistol

12-08-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har udtaget Emil Strandgaard på 25m sportspistol for herrer junior til EM i Polen, der løber af stablen  i begyndelsen af september.

Emil er blevet udtaget med henblik på, at han har realistisk chance for, at placere sig i top 15 ved EM på 25m sportspistol

Det er en samlet bedømmelse af de seks vurderingspunkter, vi har i vores udtagelsesregler, som ligger til grund for udtagelsen af Emil i disciplinen.

- Emil er en af vores mest hårdtarbejdende juniorskytter på pistolsiden. Og det har været en fornøjelse at følger ham over de sidst par år, med den udviklinge, han har haft, udtaler Anders Sode, der i bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har ansvaret for talent- og eliteområdet, og fortsætter:

- Meget ser ud til at gå op i en højere enhed  for Emil lige nu. I starten af året opnåede han først en flot 10. plads ved EM på 10m luftpistol, i sidste uge vandt han sølv ved de nordiske mesterskaber i silhuet-pistol, og nu en udtagelse på 25m sportspistol. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer for den her unge skytte, lyder det afsluttende fra Anders Sode. 

FAKTA

 • Emil Strandgaard er 20 år gammel, bor i Nørre Hvalsø og repræsenterer Tuse Skytteforening ved Holbæk.

 • Emil er desuden tilknyttet Talentcenter Øst Danmark i Ballerup, der er et af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s regionale talentcentre under Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

 • De Europæiske Mesterskaber i 25m Pistolskydning og 50m Riffelskydning afvikles i Wroclaw i Polen fra den 5. til den 18. september 2022.

 • Ved mesterskaberne konkurreres der både i junio- og seniorrrække i pistol og riffelskydning. 

 • Al information om Europamesterskaberne kan findes via siden her

 

 

Læs mere

Danmark overtager formandsskabet i Nordic Shooting Region

07-08-2022

Nordic Shooting Region (NSR) har i denne weekend afholdt generalforsamling i forbindelse med de Nordiske Mesterskaber i skydning i den sydøstfinske by Kouvola.

Et af generalforsamlingens punkter var valg af nyt formandskab, og her valgte en enstemmig generalforsamling at pege på Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Samtidige enedes de otte lande lande om at nedsætte en arbejdsgruppe, der under dansk ledelse skal gennemgå og revidere de mere end 15 år gamle regler for organisering af de nordiske mesterskaber i skydning.

Fra dansk side bliver det næstformand Erik Mouritsen, der kommer til at stå i spidsen for formandskabet som præsident for NSR. Om valget og de forestående opgaver fortæller Erik Mouritsen:

- At tage stafetten op efter Finland bliver spændende. I den kommende tid skal der arbejdes med revision af bestemmelserne for NSR og en konsolidering af sammenhold i NSR i forhold til f.eks. ISSF og EU's miljøforslag omkring bly. Dernæst forestår planlægning af det kommende NM i 2024, som skal afholdes i Danmark.

Udover valg af formandskab og nedsættelse af en NM-arbejdsgruppe blev de forstående personvalg til hverv og komiteer i International Shooting Sport Federation (ISSF) drøftet, med henblik på at sikre bedst mulige varetagelse af de fælles nordiske interesser i skydesportens internationale hovedorganisation. Ligeledes besluttede landene blandt andet, at fremsende et fælles høringssvar om det Europæiske Kemi-agenturs (ECHA) forslag om restriktioner mod bly i hagl, projektiler og fiskegrej i Europa.

På et bestyrelsesmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 17. august behandler bestyrelsen indstilling af danske kandidater til valg på ISSF's generalforsamlingen 30. november 2022 i Egypten.

FAKTA

 • Nordic Shooting Region (NSR) blev etableret i 1921.
 • NSR består i dag af Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Island, Færøerne og Estland. 
 • Formålet for NSR er at fastholde, styrke og udvikle det nordiske regionale samarbejde inden for skydesporten - primært ved at arrangere de nordiske mesterskaber i skydning på skift mellem medlemsorgansationerne. Endvidere skal NSR direkte eller indirekte sikre de nationale forbunds fælles interesser i det europæiske forbund, European Shooting Confederation, og det internationale forbund, International Shooting Sport Federation.

 

Læs mere

Forhåndsudtagelse VM Osijek 

03-08-2022

Den 19 september-12 oktober er det tid for VM i Osijek i skeet og trap.

Landstræner Tore Brovold og sportschef Linda Andersson har lavet følgende forhåndsudtagelse til dette mesterskab. 

Skeet herrer

 • Jesper Hansen, KFK
 • Emil Petersen, Jetsmark
   

Jesper vandt bronze på world cup i Baku med 122 træf i indledende runde. Han har desuden skudt 123 træf på Vurderingsskydning i Århus samt 122 træf på World cup i Lonato.

Emil Petersen var i finale på world cup i Baku med 123 træf i indledende og har skudt 122 træf på world cup i Lonato samt 120 træf på vurderingsskydning på KFK. 
 

Læs mere

Forhåndsudtagelse VM i Cairo

03-08-2022

Landstræner Elham Hashemi Masoumi og sportschef Linda Andersson har lavet en forhåndsudtagelse på riffel 10 m samt atleter som har en realistisk top 8 niveau på riffel 50 m til VM i Cairo den 12-25 oktober.
Slutlig udtagelse i alle discipliner til VM i Kairo sker efter DM i riffel 50 m den 28 august 2022. 
 

Forhåndsudtagelse: 

Riffel 10 m herrer

 • Nicklas Kildehøj, BPI

Nicklas skød dansk rekord på masters dag 3 med 632,1 point, han skød også 628,5 masters dag 2 og 626,2 masters dag 1, og han har en opadgående resultatkurve. 
 

Riffel 10 m dame individual og team 

 • Rikke Ibsen, Ørre 
 • Anna Nielsen, Særslev 
 • Emma Koch, Ballerup 
   
 • Stephanie Grundsøe, Ballerup, reserve

Anna og Rikke har skudt mange top 8 og top 15 resultater under året. Det var dog en meget tæt udtagelse mellem Emma Koch og Stephanie Grundsøe. Emma har skudt flere gode resultater i løbet af året blandt andet 628,4 point på World cup i Cairo samt 628,5 point på masters dag 1. Stephanie har en stærk opadgående resultatkurve med 628,7 point på masters dag 2 og 627,7 point på masters dag 3.

Begge arbejder også meget hårdt og fokuseret på at nå verdenseliten. Derfor har vi gennemført en ektra vurderingsskydning for dem i Ølstykke den 18-19 juli. På denne vurderingsskydning skød vi 2 omgange individual, to omgange Team 30 og 2 omgange Team 20 og her var Emma totalt 2,4 point bedre end Stephanie. Dermed besluttede vi at Emma skulle udtages til VM på riffel 10 m med Stephanie som reserve.   
 

Riffel 50 m 3x20

 • Rikke Ibsen, Ørre
 • Stephanie Grundsøe; Ballerup

Rikke vandt world cup I Baku og har skudt 587 point på World cup final i Wroclaw og dansk rekord med 590 point på masters dag 1 i Århus. Stephanie var I finale på world cup I Rio og har skudt 588 point i eliminationen på WC i Baku og 588 point på vurderingskonkurrence I Århus (masters) samt 586 point på masters dag 1 samt på vurderingskonkurrence i Viborg.  
 

Riffel 50 m liggende damer 

 • Rikke Ibsen, Ørre. 
 • Stephanie Grundsøe, Ballerup. 

Rikke og Stephanie udtages til 50 m liggende for at bruge denne disciplin som forberedelse til riffel 50 m 3x20 skud, da der er meget dårlige muligheder til træning på skydebanen i Kairo inden deres konkurrence. 

Læs mere

Mere sammen. Ny økonomisk strategi vedtaget

18-07-2022

Bestyrelsen for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) behandlede på seneste bestyrelsesmøde udkast til en økonomisk strategi, der skal skabe grobund for, at skydesportens nye organisering kan leve op til foreningernes fremtidige forventninger.

 

I kølvandet på repræsentantskabsmødets beslutning om en ny organisering af skydesporten, har bestyrelsen behandlet en økonomisk strategi med titlen ”Mere sammen”.

Formålet med den økonomiske strategi er, at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som hovedorganisation for skydesporten i Danmark skal kunne varetage opgaverne som medlems- og interesseorganisation, der lever op til foreningernes forventninger om indsatser og kvalitet. Både nu og i fremtiden. Samt at ruste vores organisation, så der varigt er råd til at videreudvikle vores kerneområder i en omverden, der er under konstant forandring.

– Mere sammen er vores ny økonomiske strategi, som skal sikre skydesporten større handlefrihed til at forfølge de dagsordener, der er vigtige for skydesporten, udtaler formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen, og fortsætter:

– Vores 363 medlemsforeninger har høje forventninger og ønsker til, hvad vi skal kunne som national organisation for skydesporten. Ønsker og forventninger som ikke kan indfris inden for den nuværende økonomiske ramme. Det er alt lige fra våbenregistrering, lovgivning på våben- og miljøområdet, rekruttering af nye medlemmer, foreningsudvikling, digitalisering og til samarbejde med kommunale myndigheder om blandt andet støj, skydebaner og talentudvikling. De opgaver skal vores økonomiske strategi være med til at skabe et bedre grundlag for i fremtiden, så vi kan mere sammen, lyder det afslutningsvis fra John Hansen.

Ambitionerne med ”Mere sammen” er at styrke det økonomiske grundlag under vores kerneområder, skabe grundlag for en øget ekstern finansiering af skydesporten og være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner, der kan bidrage med egenfinansiering når vi indgår lokale og nationale alliancer. Samtidig er det ambitionen at stå vagt om skydesportens økonomiske interesser, så vi er mindre sårbare og har større handlefrihed til at forfølge vores egen dagsorden. Disse ambitioner er omsat til fem konkrete målsætninger og fem overordnede indsatser. ”Mere sammen” kan i sin fulde længde ses her.

Om ”Mere sammen” fortæller generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach:

– En strategi kan se ud på rigtig mange måder. I Mere sammen har vi prioriteret at gøre det så enkelt og overskueligt som mulig, ved at kernen i strategien kan sammenfattes på én side. Vi har bevidst fravalgt et langt teksttungt dokument, vel vidende at det betyder, at nogle nuancer kan gå tabt. Men det enkle og overskuelige giver efter vores vurdering, et langt bedre redskab for os alle at navigere ud fra, og så må vi via en gensidig dialog drøfte de nuancer, der kan være.

Udkast til strategien har forud for bestyrelsens behandling være præsenteret for Aktivitetskomiteerne og Advisory Board for en ny organisering af skydesporten i Danmark i forbindelse med et fællesmøde i Kolding den 18. juni 2022.

De bemærkninger og kommentarer der har været hertil, er blevet inddraget i den endelige version, som kommer til at være en del af foreningernes drøftelse af den fremtidige kontingentmodel på et ekstraordinært årsmøde 8. oktober 2022.

FAKTA

Repræsentantskabet i Dansk Skytte Union vedtog på årets repræsentantskabsmøde 20. marts en ny organisering af skydesporten under titlen “Skydesport Danmark”. 

Ambitionen er at skabe en stærkere og mere tidssvarende medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark – en af verdens ældste og meste udbredte sportsgrene.

Med udgangspunkt i vores 363 medlemsforeninger vil vi arbejde for at gøre Danmark til et af verdens bedste lande for skydesporten. I alle skydediscipliner fra barn til pensionist og på alle niveauer lige fra motionister til olympiske topatleter. Til gavn for mennesker, skydesportens fælleskaber og Danmark. 

Den nye organisering skal drive og udvikle skydesportens kerneområder, der spænder bredt lige fra sportslige aktiviteter til foreningsudvikling, frivillighed, administrative redskaber, forhold om miljø- og våbenlovgivning, sikkerhed, talentudvikling, olympisk topsport og politisk interessevaretagelse.

Der kan læses mere om den nye organisering her

For yderligere information henvises til generalsekretær Lars Green Bach på mobil: 29 35 25 03.

opsving 2028

 

Læs mere

Danmarksmesterskab 2022 i Ol-trap

05-07-2022

Esbjerg Flugtskydnings Forening og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) inviterer til Danmarks mesterskab i Ol-trap og DIFs Danmarksmesterskab på
Granly Flugtskydningscenter.

Tid: 27-28 august 2022 - kl. 09.00 begge dage

Sted:
Esbjerg Flugtskydnings Forening
Sønderhedevej 26
6710 Esbjerg

Program: (ISSF regler)
Dag 1: 75 duer
Dag 2: 50 duer + finaler i Dame og Herre
Der skydes på 2 baner
Max 72 skytter
Træning: (uge 34)
Der er mulighed for træning på begge baner tirsdag og torsdag fra kl 16.00-21.00
samt fredag fra kl. 13.00 - 19.00

Indskud:
Senior: kr. 600,- (Dame, Herre, oldboys og veteran)
Junior: kr. 300,-

Tilmelding:
Inden 24 august kl. 23:59
Tilmeldingsstart er udsat pga. nyt tilmeldings- og betalingssystem.
Hold øje med skytteunion.dk

Mesterskaberne er kun for medlemmer af DSkyU-SD.

Mesterskabet (DIF-medaljer) skydes i 2 rækker: 𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫 og 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫.
𝐁𝐞𝐦æ𝐫𝐤: Der skelnes ikke længere mellem aldersklasser.
Dvs. alle skyder med om DIF-mesterskabet, uanset tilmeldt aldersklasse.
For både herrer og damer forudsætter DIF, at der er mindst 5 deltagere fra min 3 forskellige
klubber. For at vi kan afvikle en finaleskydning i henhold til gældende ISSF regler betinger det dog
at vi er mindst 8 deltagere.

Udover Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab skydes der om Dansk Skytte Unions
(Skydesport Danmarks) danske mesterskaber i rækkerne
• Damer**
• Juniorer (skytter født efter 27 august 2001)*
• Seniorer (herrer, der er født før 27 august 2001)*
• Old Boys (herrer, der er fyldt eller fylder 50 år i 2022)
• Veteran (herrer, der er fyldt eller fylder 60 år i 2022)


* For så vidt angår juniorer er der en “gråzone”, idet man i Dansk Skytte Unions regi stadig er
junior til og med det disciplin-/kalenderår, hvor man fylder 20, mens man efter de seneste ISSF regler
er junior indtil den dag, man fylder 21. Reglerne i Dansk Skytte Union er under opdatering,
så de svarer til ISSF’s regler. For at gøre det ensartet i forhold til internationale konkurrencer, herunder det forestående NM,
har vi valgt at følge ISSF’s regler.

**Damerækken, vi inviterer piger/damer fra øvrige flugtdiscipliner til at deltage uden at skulle
betale startgebyr. Det betalte startgebyr, ved tilmelding, vil være at betragte som et depositum
der returneres på dagen. Der vil også være mulighed for introduktion til Ol-Trap / klubtræning,
hvor træningsduer, indtil 5 x 25duer, er inkl. når tilmelding er registreret.

Spørgsmål til stævne og eller Ol-trap stilles til Sv.E. Svenningsen, sesoltrap@gmail.com

Venligste hilsner
Aktivitetskomiteen for flugt

 

 

Læs mere

Ferietid i sekretariatet

05-07-2022

I uge 31 er telefonen åben mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-12, samt onsdag kl. 15-18
I uge 32-34 kan du ringe mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.12

Fra uge 35 er telefonerne er igen åbne mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-12, samt onsdag kl. 15-18.

Telefonnumret til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er 7026 7029.

 

 

Læs mere

Møde med Justitsministeren

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog onsdag den 28. juni i et møde med justitsminister Mattias Tesfaye.

På mødet blev blandt andet drøftet status på politiets våbenregister og sagsbehandlingen i Politiets Administrative Center (PAC).

Ligesom der var en overordnet drøftelse af samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne.

På mødet blev det oplyst, at det nye IT system i PAC ikke vil være 100% klar den 1/7 – 22. Forhåbningen er, at det bliver bedre end nu, men det er samtidig forventningen, at det ikke fungerer optimalt før årsskiftet. Herefter kommer så opgaven med at komme igennem ansøgningsbunken. Justitsministeriet vender tilbage så snart der er nyt i sagen.

Fra våbeninteressenternes side, blev der opfordrer til, at der bliver fundet en midlertidig løsning på situationen.

I forhold til samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne, oplevedes en meget ærlig, åben og lyttende justitsminister, der tilkendegav, at dialogen parterne parterne imellem skal prioriteres højt.

Fra ministeriets side vil det ligeledes blive prioriteret, at der kommer svar på nogle af de spørgsmål, som organisationerne har rejst i henhold til våbenloven i løbet af året, så vores medlemmer kan få svar på nogle af de efterhånden meget gamle spørgsmål, der har været rejst.

Læs mere

Generalforsamling FITASC 2022

13-07-2022

I historiske rammer i Palazzo del Popolo i Orvieto, Italien, der siden middelalderen har været brugt til offentlige møder, blev der 11. juli 2022 afholdt generalforsamling i den internationale skydesportsorganisation FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse).

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) var ved generalforsamlingen repræsenteret ved formand John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach.

Byens borgmester, Roberta Tardani, og formanden for det italienske forbund, Luciano Rossi, bød velkommen inden præsident Jean-Francois Palinkas indledte generalforsamlingen med hans beretning fra året. 

Præsidentens beretning

I beretningen fokuserede præsidenten især på to hovedtemaer: Den økonomisk situation og et europæisk forbund mod bly i ammunition.

Organisation har de seneste år oplevet en væsentlig økonomisk indtægtsnedgang, som følge af COVID-19 og krigen i Europa mellem Ukraine og Rusland. Mens indtægterne i 2020 var 67% under niveauet fra de seneste år, var indtægterne i 2021 40% under årene forud for pandemien. En medlemsorganisation som FITASC, hvor 70% af indtægterne stammer fra aktiviteter, bliver i særlig grad ramt, når aktiviteterne af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres. Forhold, som også er kendt fra dansk idræt.    

For 2022 forventes fortsat færre indtægter (- 24%) til FITASC end tidligere. Både som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland samt den høje inflation. 

Præsidenten pointerede, at forbundet og nationerne står foran en vigtig opgave med at få sporten til at vokse og udfolde sig oven på det, vi har oplevet de seneste år. Og han opfordrede alle til at gøre en ekstra indsats herfor i den kommende tid. Trods de udfordringer der fortsat er. 

Præsidentens andet hovedtema i beretningen handlede om de politiske diskussioner i Europa om et europæisk forbud mod bly i ammunition. Præsidenten henviste til, at forskning på området ingen tegn viser på påvirkning af mennesker eller natur, så længe blyammunition håndteres korrekt. Han opfordrede alle europæiske nationer til at benytte det udarbejdede materiale fra FITACS herom til lobbyarbejdet med nationale politikere og medlemmer af Europaparlamentet.   

I forhold til skydning med stål, henviste præsidenten desuden til de erfaringerne, der er gjort i Danmark gennem nu mere end 20 år.

Øget medlemskontingent i FITASC

Generalforsamlingen godkendte med afsæt i den økonomisk situation en kontingentforhøjelse for de nationale forbunds medlemskab af FITASC. For Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) betyder det, at medlemskontingent, som blandt andet giver rettigheder til at deltage i FITASC’s mesterskaber, fremover vil være på kr. 14.550 om året.

De nationale forbunds og skytternes deltagergebyrer for deltagelse ved mesterskaber under FITASC blev i denne gang fastholdt på et uændret niveau. 

Valg til hverv i The Management Commitee 

Præsident Jean-Francois Palinkas blev genvalgt som præsident for en firårig periode.

Forud til valg til managementkomiteen udspillede der sig en længere drøftelse af valgbarheden af kandidat Alexander Kokin fra Rusland, på grund af krigen mellem Ukraine og Rusland. I henhold til vedtægternes punkt 6 fastslog præsidenten imidlertid, at kandidaten var valgbar, da FITASC er en ikke-politisk og non-profit organisation.

Afstemningen om valg af kandidater til managementkomiteen blev gennemført som en hemmelig skriftlig afstemning efter ønske fra Italien, hvor alle de opstillede kandidater opnåede valg. Inklusiv kandidaten med russisk baggrund – trods modstand fra ca. en tredjedel af de afgivne stemmer.  

Via FITASC hjemmeside kan I læse mere om FITASC’s arbejde som international hovedorganisationen for blandt andet compak Sporting og forbundets arbejde i øvrigt. 

Efter generalforsamlingen blev formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) genudpeget som formand for den tekniske komité i Compak Sporting.   

Læs mere

Bæredygtig indfasning af vores nye dobbeltnavn

23-06-2022

Repræsentantskabsmødet vedtog i marts, at vores vedtægtsbestemte navn fremover er Dansk Skytte Union med Skydesport Danmark som efterstillet navn. Indfasning heraf kommer til at ske som en bæredygtig og glidende overgang. 

I forbindelse med vedtagelsen af en ny organisering af skydesporten på årets repræsentantskabsmøde, så alle 363 foreningerne nu er direkte medlemmer af organisationen, blev det samtidig besluttet, at det vedtægtsbestemte navn er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Med afsæt i beslutningen om et vedtægtsbestemt dobbeltnavn har bestyrelsen drøftet og truffet beslutning om, hvordan det bedst muligt omsættes og håndteres i praksis.

Som mange sikker allerede har bemærket, er indfasningen heraf så småt gået i gang og herunder følger en kort beskrivelse af hvilke tanker, der ligger bag.

Primær og sekundær logo
Det nye primære logo bliver derfor en kombination af den allerede kendte rød-hvide udgave af vores logo i kombination med det efterstillede navn Skydesport Danmark. Herved kombineres de to navne i ét, uden at vi ændrer vores logo:

Logo

Dette logo vil blive benyttet i alle formelle sammenhænge og i forbindelse med vores allerede eksisterende aktiviteter som f.eks. vores danske mesterskaber eller hædersbevisninger. Ligesom alle medaljer og emblemer beholder logoet for Dansk Skytte Union, og det i lovgivningstekster vil være vores vedtægtsbestemte navn Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), der står skrevet.

Alt dette for at vi kan føre den stolte historie, som er forbundet med vores navn, med ind i fremtiden. Og ud fra en betragtning om, at vi har brug for historien for at kunne lære af dem, der har bidraget til vores sport indtil nu. Hvis hver generation skal begynde forfra, risikerer værdifuld viden og indsigt at gå tabt.

Den rød-hvid farve og det kraftige Danmark signalerer og understreger naturligvis vores nationale udgangspunkt og at vi er hovedorganisation for foreninger i hele Danmark. Alle andre hidtidige farvevarianter vil med tiden blive udfaset, så vi har én gennemgående farvekombination.

Som sekundær logo har vi i tillæg hertil benyttet ”aftrækkeren”:

Logoet signalerer i sin farve og form skydesport og Danmark, og med aftrækkeren som fællesnævner, knytter det alle vores 89 discipliner sammen i ét samlende element. Aftrækkerbøjlen udgøres samtidig af et D for Danmark. Endelig skal logoet samtidig kunne række ud til nye foreninger og samarbejdspartnere, der er interesseret i at være med i den fortælling, der også ligger bag organisationsændringen. Fortællingen om et meget bredere skydesportsperspektiv, end det rent elitære, under titlen ”En skydesport for alle”.

Dette logo kan bruges til nye projekter og aktiviteter, og til fælles indsatser der går på tværs af disciplinerne. Som f.eks. vores projekt om en social ansvarlig skydesport med TrygFonden. Eller vores nye nyhedsbrev ”En skydesport for alle” som rundsendes til alle vores medlemsforeninger.

Den rødvide farve-kode og skrifttypen fra vores primære logo går igen, for at knytte forbindelsen til vores primære logo og vores historie.

Kaldenavn og flere logoer er ikke nyt.
Er det så egentlig normalt at benytte forskellige kaldenavne eller forkortelser i en organisation som vores?
Ja det er det faktisk. Og det er også noget, vi har benyttet os af i Dansk Skytte Union før. For eksempel er navnet på vores hjemmeside www.skytteunion.dk og vores mailadresser har ”efternavnet” skytteunion.dk.

Skydesport Danmark benyttes derfor som kaldenavn, ligesom andre kaldenavne og forkortelser tidligere har været brugt i flæng: DSU, DSkyU, Unionen og Skytteunion.

Det her er noget, som er helt normalt og ganske praktisk. Man ændrer det i den daglig tale, så man ikke skal bruge det lange fulde navn hver gang. Det som er vigtigt, er bare, at alle stadig forstår, at det er den samme organisation, man taler om.

Forkortelser bliver imidlertid hurtigt til en meget indforstået viden, som kun de særligt indviede forstår sig på. Derfor er det også en klar anbefaling fra professionelle med indsigt i området, at man ikke anvender forkortelser i sin kommunikation.

Beslutningen er derfor, at vi fra officiel side ikke vil benytte os af forkortelser.

Bæredygtig indfasning af navn og materialer
Der er flere årsager til, at vi har valgt en glidende overgang til vores nye dobbeltnavn. For det første handler det om ressourcer. Vi er ikke interesserede i at spilde en masse ressourcer på at udskifte tøj, roll-ups og andet fysisk materiale på én gang. Det er vigtigt for os, at vores navneskifte bliver så bæredygtigt som muligt. Vi vil ikke smide materiale ud, der sagtens kan bruges, selvom der er det hidtidige limegrønne logo på. Det er spild af penge, som vi hellere vil have skal komme vores medlemsforeninger til gode.

En anden årsag er, at det køber os noget tid til at udvikle en ny og gennemarbejdet visuel identitet og designmanual, der passer til vores organisation. Nogle steder er det relativt enkelt at uploade et nyt logo, mens det andre steder kræver en betydelig medarbejder ressource at få integreret de rød-hvide farver. Det er ikke noget, vi med repræsentantskabets beslutning pludselig har ekstra ressourcer til, men er noget, der skal håndteres ved siden af alle de sædvanlige drifts- og udviklingsopgaver, som skal løses.

Vi vil løbende orientere om status på indfasningen i takt med, at dette arbejde skrider frem.

Læs mere

Udtagelse til EM Wroclaw riffel 50 m 3×20

08-07-2022

Landstræner Elham Hashemi Masoumi og sportschef Linda Andersson har udtaget skytter til EM Wroclaw i riffel 50m 3×20, team og mixed team.

Her kan du se hvem der er udtaget og læse Lindas kommentarer.

3×20 women + team
Rikke Ibsen, Trehøje Skytteforening.
Stephanie Grundsøe, Gundsølille Skytteforening
Josephine Laursen, Viborg Skytteforening

Rikke og Stephanie udtages som realistisk top 15.
Rikke vandt world cuppen i Baku i maj. Hun har desuden skudt 590 point på masters samt 587 point på world cup finalen i Wroclaw i efteråret.
Stephanie har skudt 588 point på masters/vurderingskonkurrence samt 586 point på vurderingskonkurrence i Viborg. Hun har desuden skudt 588 i eliminationen på world cuppen i Baku og var no 8 på Word cuppen i Rio de Janeiro med 584 point.
Josephine udtages som holdatlet. Hun er en ung meget lovende atlet som har skudt 585 point på masters/vurderings konkurrence og 584 point på vurderings konkurrence i Viborg.

3×20 men
Esben Jakobsen, Særslev Skytteforening
Steffen Olsen, Ballerup Skytteforening

Både Esben og Steffen udtages som realistisk top 15.
Esben har skudt 589 point på masters/vurderingskonkurrence samt 584 på vurderingskonkurrence i Viborg i udfodrende vejr. Esben er en meget ambitiøs atlet som satser hårdt på sin skydning.
Steffen Olsen har skudt 586 point på vurderingsskydning i Viborg samt 584 point på masters i Århus. Landstræner Elham Hashemi Masoumi vurderer at med den niveau som Steffen har nu og med den erfaring som han har, der han udvist stærke præstationer på tidligere mesterskab, så kan han med en go plan frem til EM leverer et rigtig godt resultat der.

3×20 Mixed team
Rikke Ibsen-Esben Jakobsen
Stephanie Grundsøe-Steffen Olsen

 

EM 2020 Riffel 50m 3x20

Læs mere

200.000 fra DIF til et projekt der skal få flere unge skytter ind i foreningerne

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport) Danmark har fået 200.000 fra initiativ puljen til et pilotprojekt, der skal skaffe flere frivillige til foreningerne og efterfølgende flere unge skytter, som på sigt vil sænke gennemsnitsalderen i foreningerne.

Lige nu er 65% af medlemmerne i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) over 40 år og de fleste frivillige i foreningerne er +50 år.

”Vi vil lave et pilotprojekt med fokus på rekruttering af nye og/eller unge medlemmer til vores foreninger. Vi har en hypotese om at nogle foreninger ikke har værktøjer og manpower til at nytænke deres aktiviteter og tilbud, hvorved de ikke gør sig attraktive overfor potentielle nye og/eller unge medlemmer. Disse nytænkende aktiviteter vil oftest være begrænset af mangel på frivillige, da foreningerne har behov flere frivillige eller at nytænke af brugen af frivillige” fortæller udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen.

Pilotprojektet skal gøre foreningerne og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) klogere på hvilke problematikken ved at udvælge fire foreninger, som skal deltage i et sparringsforløb med en ekspert i at rekruttere frivillige til foreningsarbejde. Der bliver individualiserede målrettede indsatser med nytænkende tiltag for at få flere frivillige ind i foreningerne, så der sammenlagt bliver mere overskud blandt bestyrelser og andre frivillige til at udbyde nye tilbud som kan tiltrække unge skytter.

Har din forening allerede udfordringer med stigende aldersgennemsnit, færre frivillige, dalende antal unge skytter? – Og er I klar til at give den en skalle?
Så skriv til udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen på mail: jarl.jakobsen@skytteunion.dk.
Så kan jeres forening indgå i dialogen om at blive en af de fire udvalgte foreninger.

 

 

Læs mere

Skeet-rangliste opdateret

27-07-2022

Skeets rangliste er opdateret til version 11.

Du finder den her...

 

Emil

Foto af Emil Petersen

Læs mere

12 flugtskytter udtaget til NM i Finland

27-06-2022

Så er de danske flugtskytter udtaget til de Nordiske Mesterskaber, der finder sted den 4. – 7. august i Lathi i Finland.

Ved mesterskaberne skal der i Flugtskydning konkurreres i Nordisk Trap, OL-Trap og Skeet.

Følgende skytter er udtaget:

Trap

Trap damer:
Laura Kingo Tevely, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Maj Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Trap herrer:
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Svend Erik Svenningsen, , Horsens Flugtskytte Klub

Trap herrer – Junior
Daniel Fredsgaard Hermansen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Morten Jacobsen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Trap team herrer
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Svend Erik Svenningsen, Horsens Flugtskytte Klub

Trap mixed team 
Laura Kingo Tevely, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Maj Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Daniel er tilknyttet Udviklingscenter Nord.

Skeet

Skeet herrer
Claus Weits, Esbjerg Flugtskydningsforening
Kasper Rasmussen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Fabian Brath Isaksen, Aalborg Flugtskydnings Forening

Skeet – damejunior
Maria Duun, Havndal Jagtforening

Skeet – herrejunior
Frederik Mast, Københavns Flugtskytte Klub

Skeet team herrer
Claus Weits, Esbjerg Flugtskydningsforening
Kasper Rasmussen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Fabian Brath Isaksen, Aalborg Flugtskydnings Forening

Skeet mixed team – Junior
Maria Duun, Havndal Jagtforening
Frederik Mast, Københavns Flugtskytte Klub

Maria og Frederik er til en del af Udviklingscenter København, mens Fabian og Kasper er en del af Udviklingscenter Aalborg.

 

Læs mere

12 pistolskytter udtaget til NM 2022

08-07-2022

Nu er 12 pistolskytter udtaget til Nordiske Mesterskaber 2022 i Finland fra 3.-7. august.

Følgende skytter er udtaget:

10m AP – Juniordame
Clara Rosendal Knørr Nielsen, Ballerup Skytteforening
Michelle Leth Wehage, Nykøbing Sjælland Skytteforening
Sif Gorm Hansen, Særslev Skytteforening

10m AP – Juniorherre
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

10m AP – Dame
Christina Borgen Nielsen, Aars Skytteforening
Christina Popp Hansen, Trehøje skytteforening
Rikke Thodberg, DSB/ASF

10m AP – herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening
Martin Brown Nielsen, Vejle Skytteforening

10m AP team – Juniordame
Clara Rosendal Knørr Nielsen, Ballerup Skytteforening
Michelle Leth Wehage, Nykøbing Sjælland Skytteforening
Sif Gorm Hansen, Særslev Skytteforening

10m AP team – Juniorherre
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

10m AP team – Dame
Christina Borgen Nielsen, Aars Skytteforening
Christina Popp Hansen, Trehøje skytteforening
Rikke Thodberg, DSB/ASF

10m AP team – Herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening
Martin Brown Nielsen, Vejle Skytteforening

10m AP mixed team – Junior
Clara Rosendal Knørr Nielsen, Ballerup Skytteforening
Michelle Leth Wehage, Nykøbing Sjælland Skytteforening
Sif Gorm Hansen, Særslev Skytteforening
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

10m AP mixed team – Senior
Christina Borgen Nielsen, Aars Skytteforening
Christina Popp Hansen, Trehøje skytteforening
Rikke Thodberg, DSB/ASF
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening
Martin Brown Nielsen, Vejle Skytteforening

25m SP – Juniordame
Clara Rosendal Knørr Nielsen, Ballerup Skytteforening
Michelle Leth Wehage, Nykøbing Sjælland Skytteforening
Sif Gorm Hansen, Særslev Skytteforening

25m SP – Juniorherre
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

25m SP – Dame
Christina Borgen Nielsen, Aars Skytteforening
Christina Popp Hansen, Trehøje skytteforening
Rikke Thodberg, DSB/ASF

25m STP Open – Dame
Christina Borgen Nielsen, Aars Skytteforening
Christina Popp Hansen, Trehøje skytteforening
Rikke Thodberg, DSB/ASF

25m STP Open – Herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening

25m RFP – Juniorherre
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

25m RFP – Herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening
Martin Brown Nielsen, Vejle Skytteforening

25m RFP team – Juniorherre
Johannes Nissen Markvardsen, Hesselager Skytteforening
Emil Mark Andersen Strandgaard, Ballerup Skytteforening
Lars Ebdrup Krog, Viborg Skytteforening

25m RFP team – Herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening
Martin Brown Nielsen, Vejle Skytteforening

25m CFP – Herre
Jonas Kofoed Hansen, Vejle Skytteforening
Anders Kruse Christensen, Ørre Skytteforening

Læs mere

7 riffelskytter udtaget til NM

06-07-2022

Nu er syv riffelskytter blevet udtaget til at deltage Nordiske Mesterskaber 2022 i Lahti i Finland fra 3.-7. august 2022.

Landstræner Anni Bissø har følgende kommentarer til udtagelsen til NM i Finland: 
”Udtagelsen er sket sammen med riffelkomiteen, hvor vi primært at lagt vægt på resultaterne fra vurderingsstævnerne, men også har set på aktiviteterne på ranglisten.
Der er skudt rigtig mange flotte resultater, og holdet er en blanding af helt unge skytter, som er i starten af deres skydekarriere og de lidt ældre rutinerede skytter.
Alle har dog rigtig meget at lære endnu, så det er en god mulighed for den videre udvikling.”

10m AR – Juniorherre
Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen, BPI
Emil Elmer Wagner, Ballerup Skytteforening
Matias Ligaard, DSB/ASF

10m AR – Juniordame
Anne Bakke Nielsen, Aalborg Skytteforening
Sara Alexis, Trehøje Skytteforening
Siv Hegelund, Ølstykke Skytteforening

10m AR – dame
Josefine Laursen, Viborg Skytteforening

50m R 3P – Juniorherre
Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen, DSB/ASF
Emil Elmer Wagner, Ballerup Skytteforening
Matias Ligaard, DSB/ASF

50m R 3P – Juniordame
Anne Bakke Nielsen, Aalborg Skytteforening
Sara Alexis, Viborg Skytteforening
Siv Hegelund, Ølstykke Skytteforening

50m R 3P – dame
Josefine Laursen, Viborg Skytteforening

10m AR team – Juniordame
Anne Bakke Nielsen, Aalborg Skytteforening
Sara Alexis, Trehøje Skytteforening
Siv Hegelund, Ølstykke Skytteforening

50m R 3P mixed team
Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen, DSB/ASF
Sara Alexis, Viborg Skytteforening

NSR logo

 

Læs mere

Aktivitetskomiteen for ISSF Riffelskydning drifter fremover selv talent- og juniorarbejdet

29-06-2022

Aktivitetskomiteen for ISSF Riffelskydningen ønsker at hjemtage al drift af disciplinens talent- og juniorarbejdet og selv varetage opgaverne for resten af 2022. 

Dette sker fra dags dato, hvorved alle henvendelse omhandlende talent- og juniorarbejde skal ske direkte til Aktivitetskomiteen og ikke til Dansk Skytte Unions (Skydesport Danmark)’s sekretariat. 

Bestyrelsen tager dette til efterretning og behandler udmeldingen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter sommeren.

 

Logo

 

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere