Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

 

Nyheder

Søg penge til lokal trivsel

05-12-2022

Flere foreninger søger midler hos Velliv og deres pulje til Lokal Trivsel - hvor man kan søge op til 50.000 kr. til en indsats der styrker den mentale sundhed for andre voksne, der hvor du bor.

Velliv Foreningen inviterer til online møde om ansøgningssporet Lokal trivsel den 9. december kl. 10:00-11:00, hvor foreninger NGOer, netværk o.lign. kan høre om muligheder for at søge penge hos dem. 

Nøgleord er mental sundhed, fællesskab og kamp mod ensomhed.

Læs mere eller tilmled jer det online møde via linket her: Søg penge til lokal trivsel | Velliv Foreningen

Læs mere

Sekretariatet er lukket for betjening i uge 49

05-12-2022

Sekretariatet i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er lukket for personlig og telefonisk betjening i uge 49 - 5. december til 11. december 2022.

Lukningen skyldes et ekstraordinært arbejde for optimering af SKV-indsatsen.

Samtidig vil vi kun besvare mails i yderst begrænset omfang. 

Vi er tilbage via de sædvanlige kanaler mandag den 12. december. 

Læs mere

Bliv flugtinstruktør

06-12-2022

Formålet er at uddanne instruktører i sikkerhed og skydeundervisning, som gør den enkelte i stand til at påtage sig ansvaret for forbedring af sikkerhed på bane og at forbedre skydefærdigheden hos skytten.

Samt at dygtiggøre instruktøren i undervisningsprincipper og -metoder. Uddannelsen er tillige et lovkrav for at få lov til at overdrage haglvåben til andre – som bevis på bestået uddannelse modtages flugtinstruktørkort.

Flugtinstruktørkurset veksler mellem teori og praksis og giver deltagerne mulighed for med det samme at få erfaring med at instruere og byde nye velkomne i flugtskydningens verden. Uddannelsen omhandler bl.a.: Sikkerhedspensum, valg af våben, skydetekniske grundprincipper, skydeteknikker, undervisningsprincipper, den gode velkomst, almen viden for instruktøren, tørtræning samt øvelser med ammunition. Dansk Skytte Unions instruktøruddannelse er langt mere end et sikkerhedskursus.  Forvent at skyde ca. 25 skud. Ønskes yderligere træning af skydeteknik er det for egen regning.

Hvornår: Den 4. & 5. februar 2023
Hvor: Gl. Hvorupvej 141. 9400 Nørresundby
Undervisere: Per Møller og Michael Hansen.
 

Tilmelding senest 20. januar 2023 via dette link: skytteunion.dk/event/52

Læs hele invitationen her...

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere