Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

 

Nyheder

DIF-penge til nyt initiativ i skydesporten

31-05-2023

Vi har fået en bevilling på 300.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund (DIF)'s Initiativpulje til at komme i gang med at ideudvikle et nyt koncept, der kan skabe en ny indgang for børn og unge til skydesporten. 

Vi kalder det ”ShootAthlon”. En aktivitet der både indeholder fysiske elementer, som hurtighed, styrke og motorik, kombineret med taktik/strategi og skydning med laservåben mod elektroniske mål. Næsten alle kender skiskydning, der er en populær TV-sport. Vi har også Biathlon indenfor skydesporten med løb eller korte orienteringsløb kombineret med skydning, indleder udviklingskonsulent Simon Lui Hansen.

og fortsætter: 

Med ShootAthlon vil vi gerne gøre det endnu mere spændende, interessant og let tilgængeligt at starte til skydning. Vi har valgt laserriffel og - pistoler for at skabe en foreningsaktivitet, der kan dyrkes hvor som helst - i gymnastiksale, sportshaller, på skoler, i SFO’er og udendørs i naturen.  Samtidig kombinerer vi skydningen med fysisk træning, leg, læring og konkurrencer for børn, unge og voksne.

Initiativet giver den enkelte skytteforening mulighed for at bryde ud af de eksisterende rammer, ved fx at flytte aktivitet op af den mørke skyttekælder - ind i fx en idrætshal på en skole eller udenfor på de grønne arealer - og på den måde præsentere skydesporten på en ny måde. 

Flere børn og unge til ShootAthlon-hold betyder flere medlemmer og højere kommunalt tilskud til en skytteforening. Samtidig vil man introducere skydning til flere børn. Nogle af dem vil helt sikkert finde skydningen mest interessant og på den måde finde vej ind i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s ”traditionelle” skydediscipliner, som aktive skytter, talent og måske kommende eliteskytter. 

Flere børn og unge samt en stærkere økonomi vil give de deltagende foreninger mulighed for lønnede instruktører og trænere til ShootAthlon, mens også ind i foreningernes skydesport, talent og elitearbejde.
 

Hvorfor er dette initiativ vigtigt?

Tendensen i flere skytteforeninger er klar; færre medlemmer og øget aldersgennemsnit på de eksisterende medlemmer. Over de seneste år mærker flere af de traditionelle indendørsidrætter, at fodbolden ruller hele året på kunststofbaner. Det er således ikke længere givet at piger og drengene fra fodboldklubben går til skydning om vinteren - selvom de kunne have godt af det. 

Færre børn og unge vælger den traditionelle foreningsidræt. En god del vælger i stedet at sidde hjemme i et digitalt fællesskab i fx Minecraft og Counter-Strike universerne.

DIF har for nylig fået en stor bevilling på 85 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projektet projekt ”Fremtidens idræt for børn og unge”, der skal skabe nye idrætsfællesskaber og få flere børn og unge ind i den fysiske idræt.  

Med ”Shootatlon” initiativet er det vores mål og ide at udvikle en fysisk udgave af e-sporten som kan appellere til et nyt publikum. En idræt, hvor vi skaber rum for autonomi, medbestemmelse og fælles læring i opbygning af egne baner, træninger og konkurrencer. Et dynamisk idrætsmiljø, hvor børn og unge kan være med til at udvikle sporten. Indendørs med de forhåndenværende redskaber og udendørs i det miljø man vælger,  fortæller Projektmedarbejder Fritz Ganzhorn. 

Endelig sætter initiativ gang i den nødvendige udvikling henimod en delvis mere bæredygtig og grøn skydesport ved brug af laservåben og elektroniske mål i introduktionen af børn og unge til skydesporten. Dem som kun vil dyrke ShootAthlon bliver på laser, mens dem der gør videre med den ”rigtige” skydning, skal videre med hagl, patroner og rigtige våben.
 

Hvordan kan man være med? 

Simon og Fritz har allerede bygget og udviklet Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s eget ShootAthlon koncept med laserrifler, laserpistoler, elektroniske mål samt bygget baner med bildæk, kravleforhindringer, balancebomme mv. og præsenteret det ved flere lejligheder. 

I forbindelse med Idrætsmødet i Aalborg var der en ShootAthlon hvor børn og unge fra 7. klasse til gymnasieniveau prøvede det af med stor succes og i Pinsen var ShootAthlon afsted som en stor del af DIF’s stand på den store gaming og esport GAMEBOX FESTIVAL i Messecenter Herning, hvor hundredvis af børn og unge samt deres forældre gav sig i kast med baner og skydning.

Vi har stort set kun fået positive tilbagemelding på at dette vil rigtigt mange gerne gå til, når det bliver muligt i en lokal skytteforening. Vi har også kørt kommercielle aktiviteter med ShootAthlon sammen med Team Danmark for nogle af de store virksomheder, som er olympiske sponsorer. De er også gået supergodt med alle medarbejdergrupper. Det har også været muligt at lave teambuilding. Så, der ligger helt klart også en mulighed for de aktive skytteforeninger til at bruge ShootAthlon til at skabe nye og flere indtægter til foreningen, uddyber Simon og Fritz.

Næste trin i udviklingen af projektet er at høre fra interesserede foreninger.

Er jeres forening interesseret, så skriv en mail til frg@skytteunion.dk eller 2371 8910 - og så kommer I med en den første samling af spydspids foreninger.
 

De næste skridt 

Lige nu er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i gang med at søge yderligere fondsmidler.

Vi vil rigtigt gerne opruste vores støtte til de foreninger, som vil i gang med ShootAthlon og skabe interesse for skydesporten hos nye grupper af børn og unge. Vi søger midler til en ansættelse af en konsulent med primært fokus på ShootAthlon og opstart af foreninger. Ligesom vi også gerne vil skabe økonomi til støtte af indkøb af laservåben i de deltagende foreninger, forklarer Simon og Fritz.

Det er nemmere at få ansøgninger igennem fonde, hvis der er et dokumenteret behov og en positiv interesse.

Derfor vil det være både dejligt og gavnligt at høre så hurtigt, som muligt, fra interesserede foreninger. I tillæg til mulighed for økonomisk støtte vil de første foreninger også bliver inviteret med i konceptudvikling af ShootAthlon som en sport. Det endelige mål er jo at vi om nogle år kan afholde danmarksmesterskaber i ShootAthlon, afslutter Simon og Fritz.
 

Læs mere

Ny udviklingstræner til OL-Trap

30-05-2023

I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), er vi ganske gode til at få nye skytter ind i de olympiske flugtskydningsdiscipliner. Desværre har vi de senere år af forskellige årsager også mistet dygtige skytter.

Den kurve vil vi gerne knække, og samtidigt forbedre mulighederne for skytter, der gerne vil udvikle sig. Det kræver dog, at vi alle trækker i nogenlunde samme retning, og at så mange som muligt forsøger at bidrage med det, vi hver især kan. Det er der heldigvis mange, der gerne vil.

Skal vi udvikle skytter, er det vigtigt, at der er noget, der binder det hele sammen. I skeet har vi f.eks. allerede flere aktive trænere, men i trap har vi ikke rigtigt nogen. Der er mange hjælpsomme skytter, der gerne vil bidrage, men en egentlig træner-rolle er nu engang svær at kombinere med selv at skyde på et højt nationalt plan. Derfor bliver træningen ikke altid helt løftet derop, hvor den skal være. Det kræver en kompetent person, der har tid og lyst til dedikeret at understøtte og coache træningen regelmæssigt.

Derfor er det mig personligt en stor glæde, at Ole Kristensen vil påtage sig denne trænerrolle. Ole har skudt på højt niveau i mange år og rejst rigtig meget for egen regning rundt i verden for at forbedre og dygtiggøre sig. Jeg er helt sikker på, at Ole er den rette til opgaven. Hvis der er noget Ole er, så er det dedikeret til OL-Trap. Den har givet ham mange glæder og som han selv udtrykte det. ”Nu vil jeg gerne give noget tilbage”.
Han har allerede luftet mange ting, han vil starte op i trænergerningen.
 
At Ole påtager sig denne rolle, vil også gavne sporten på sigt. Hans indsigt og nærvær med skytter, vil give en god sparring til mig, så vi i fællesskab kan løfte og forbedre mulighederne indenfor sporten. Hvordan, hvor, hvor mange gange det vil dreje sig om, bestemmer Ole.
 
Jeg er helt overbevist om, at der er mange, der vil benytte sig af dette tilbud.
Håber I vil tage godt imod Ole.

Med sportslig hilsen
Lars-Ole Gundestrup
 

Læs mere

Fælles henvendelse til Justitsministeren 

17-05-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med vores partnere i Dansk Våbenforum: Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Dannmarks Våbenhandlerforening, påny rettet henvendelse til Justitsministeren om sagsbehandlingstiderne i Politiets Administrative Center.

Anledningen er Rigspolitiets udmelding fra PAC om, at normalsituationen fremadrettet vil op til tre måneders sagsbehandlingstid for f.eks. våbentilladelser og EU våbenpas.

Rigsrevisionen har i sin nylige rapport om Politiet sagsbehandling på våbenområdet kaldt de nuværende sagsbehandlingstider på ca. tre måneder for ”urimelige”. Det er vi enige i. Derfor er vores klare budskab til ministeren, at vi ikke kan acceptere at det ”urimelige” gøres til ”normalt”, udtaler John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

På Dansk Skytte Unions årsmøde havde vi inviteret folketingsmedlemmerne Steffen Larsen (Liberal Alliance) og Kim Valentin (Venstre) til politisk debat om våbenområdet, hvor der både blev drøftet PAC’s ressourcer og hvordan man kan gøre regler og procedurer på våbenområdet enklere og mere effektive.

Det har vi fortsat fokus på. Vi rækker derfor ud til politikere og ministeren med budskabet om at vi fra skydesporten gerne vil tage et ansvar og finde nye løsninger. Vi er en idrætsorganisation, og våben er et redskab for vores sport. Derfor vil øget administration og bureaukrati kvæle vores sport og de frivillige skytteforeninger, hvis vi ikke gør noget, afslutter John Hansen.


Læs Danmark Jægerforbunds nyhed her...

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere