Udannelser 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udbyder uddannelser og kurser for instruktører, trænere, ledere, skytter og dommere.
Alle kurser er målrettet vores medlemmer.
 

Nyt Trænernetværk for talent- og udviklingscentre samt interesserede trænere i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Generel information om vores uddannelser

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Simon Lui Fridal Hansen på mail: simon.hansen@skytteunion.dk. Send også en mail, hvis du vil kontaktes næste gang, der er et kursus i dit lokalområde.

Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Læs mere her...

Vores sociale medier

Vores partnere