Reglementer

 

Internationale regler

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s aktiviteter er primært forankret i følgende internationale regelsæt.
 

ISSF Rules – International Shooting Sport Federation


Regelbogen 2023 - ændringer fra 2017

 

NSR Rules – Nordic Shooting Region

FITASC Rules – Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse

ICTSF – International Clay Target Shooting Federation

CPSA General and Technical Rules (Aug. 2015)

IPRF  - International Precision Rifle  Federation

IPRF-General-Rules-v1-0  (gældende version)  (13-10-2023)

Precision-Rifle-Rules-v1-2 (gældende version) (13-10-2023)
 

De internationale regler danner grundlag for afvikling af stævner og turneringer i Danmark. Følgende er oversat til dansk:

Pistolskydning

ISSF Pistolregler 10m, 25 og 50m – 2017 2. udgave (dansk udgave –  2017 version)
OBS! ISSF reglement af maj 2023 er gældende, men p.t ikke oversat til dansk –  så denne danske version af 2017 er kun delvist dækkende.
Tjek derfor ISSF reglement forud for skydning for evt. forskelligheder. Det er p.t uvist hvornår der udkommer en ny version på dansk.

Riffelskydning

ISSF Riffelregler 10m, 50m, og 300m – 2017 2. udgave (dansk udgave – 2017 version)
OBS! ISSF reglement af maj 2023 er gældende, men p.t ikke oversat til dansk –  så denne danske version af 2017 er kun delvist dækkende.
Tjek derfor ISSF reglement forud for skydning for evt. forskelligheder. Det er uvist hvornår der udkommer en oversat version på dansk.

Flugtskydning

ISSF Særlige Tekniske Regler for Trap, Dobbelt Trap, Skeet og Mixed Event Trap (dansk udgave – 2017 version)

OBS! ISSF reglement af maj 2023 er gældende, men p.t ikke oversat til dansk –  så denne danske version af 2017 er kun delvist dækkende.
Tjek derfor ISSF reglement forud for skydning for evt. forskelligheder. Det er uvist hvornår der udkommer en oversat version på dansk.

Fælles

ISSF Tekniske Regler for alle discipliner 2017 -2. udgave (dansk udgave –  2017 version 1.2)
OBS! ISSF reglement af maj 2023 er gældende, men p.t ikke oversat til dansk –  så denne danske version af 2017 er kun delvist dækkende.
Tjek derfor ISSF reglement forud for skydning for evt. forskelligheder. Det er uvist hvornår der udkommer en oversat version på dansk.

NSR Nordisk Trap (dansk udgave 2011)
OBS! Dette reglement er endnu ikke opdateret i forhold til den international version -udgave 2019- se ovenfor NSR Rules.
Se derfor inden skydning iværksættes også det internationale reglement for evt. forskelligheder, – de internationale regler – udgave 2019 – er de gældende.

Skydeprogrammer

Regler og procedure for optagelse og godkendelse af skydeprogrammer (version 2 - juni 2020)

Sikkerhedsbestemmelser

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), DGI Skydning og Dansk Firmaidræts fælles sikkerhedsbestemmelser for riffel- og pistolskydning:
Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte
SIKSKY Organisationernes, DSkyU version

Dansk Skytte Unions (Skydesport Danmarks) egne og lokale sikkerhedsbestemmelser:

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Generelle regler for Våbensikkerhed/Kammerfaner (juni 2020)
Bestemmelse for uheld og hændelse med skydevåben (juni2020)

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Sikkerhedsbestemmelse, Flugtskydning (15.07.2020)
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Sikkerhedsbestemmelse, Sortkrudtskydning (juni 2020)

Nationale skyderegler

De nationale regler tager afsæt i de internationale regler, men de er tilpasset til de forhold, hvorunder aktiviteten bedst kan afvikles i Danmark. Der er udarbejdet et generelt reglement med henvisning til tillæg for de specifikke discipliner.

DSkyU-Skydereglement-Generelle-regler (01-01-2022) Gældende

Øvrigt

Alkohol- og rusmiddelpolitik (juli 2016)

Vores sociale medier

Vores partnere