Bestyrelsen konstituerer Rebecca Alexis som ny suppleant 

24-04-2023

Suppleant til bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Camilla Schriver har meddelt bestyrelsen, at hun af personlige årsager ønsker at trække sig fra sit hverv.

I forlængelse heraf har bestyrelsen valgt at konstituere Rebecca Alexis som ny suppleant frem til næste ordinære årsmøde, hvor valg af suppleant finder sted.
Rebecca Alexis er involveret i arbejdet i Talentcenter Vest og er blandt andet en af arrangørerne bag stævnet Denmark Open Air i Vildbjerg. Professionelt er Rebecca Lead Projekt Manager & Strategy Consultant hos Grundfos.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Vi respekterer fuldt ud Camilla Schrivers ønsker om at trække sig fra sit hverv og har fuld forståelse for hendes valg. Camilla har gennem de seneste år være suppleant til bestyrelsen og blandt andet deltaget i udviklingen af vores arbejde med talentudvikling og vores olympiske set-up. Jeg vil gerne sige Camilla tak for den indsats hun har ydet, og de perspektiver hun har bidraget med i arbejdet med at udvikle vores sport. 

 

I lyset af, at Camilla træder ud, er jeg rigtig glad for, at Rebecca Alexis har vist interesse for bestyrelsens arbejde og har været indstillet på at indtræde på den vakante plads som suppleant. Jeg og resten af bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med Rebecca, og til at vi kan får hendes erfaringer og kompetencer inddraget i bestyrelsens videre arbejde.
    

lyder det afslutningsvist fra John Hansen.


Vores sociale medier

Vores partnere