Ny udviklingstræner til OL-Trap

30-05-2023

I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), er vi ganske gode til at få nye skytter ind i de olympiske flugtskydningsdiscipliner.

Desværre har vi de senere år af forskellige årsager også mistet dygtige skytter.

Den kurve vil vi gerne knække, og samtidigt forbedre mulighederne for skytter, der gerne vil udvikle sig. Det kræver dog, at vi alle trækker i nogenlunde samme retning, og at så mange som muligt forsøger at bidrage med det, vi hver især kan. Det er der heldigvis mange, der gerne vil.

Skal vi udvikle skytter, er det vigtigt, at der er noget, der binder det hele sammen. I skeet har vi f.eks. allerede flere aktive trænere, men i trap har vi ikke rigtigt nogen. Der er mange hjælpsomme skytter, der gerne vil bidrage, men en egentlig træner-rolle er nu engang svær at kombinere med selv at skyde på et højt nationalt plan. Derfor bliver træningen ikke altid helt løftet derop, hvor den skal være. Det kræver en kompetent person, der har tid og lyst til dedikeret at understøtte og coache træningen regelmæssigt.

Derfor er det mig personligt en stor glæde, at Ole Kristensen vil påtage sig denne trænerrolle. Ole har skudt på højt niveau i mange år og rejst rigtig meget for egen regning rundt i verden for at forbedre og dygtiggøre sig. Jeg er helt sikker på, at Ole er den rette til opgaven. Hvis der er noget Ole er, så er det dedikeret til OL-Trap. Den har givet ham mange glæder og som han selv udtrykte det. ”Nu vil jeg gerne give noget tilbage”.
Han har allerede luftet mange ting, han vil starte op i trænergerningen.
 
At Ole påtager sig denne rolle, vil også gavne sporten på sigt. Hans indsigt og nærvær med skytter, vil give en god sparring til mig, så vi i fællesskab kan løfte og forbedre mulighederne indenfor sporten. Hvordan, hvor, hvor mange gange det vil dreje sig om, bestemmer Ole.
 
Jeg er helt overbevist om, at der er mange, der vil benytte sig af dette tilbud.
Håber I vil tage godt imod Ole.

Med sportslig hilsen
Lars-Ole Gundestrup
 


Vores sociale medier

Vores partnere