Skydesporten undgår de værste begrænsninger i ny bandepakke 

08-11-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er tilfredse med, at det i forbindelse med bandepakken er lykkedes at komme igennem til politikerne, sådan at dynamisk sportsskydning, sortkrudt- og westernskydning samt langdistance riffelskydning fortsat kan vise deres idræt frem for nye medlemmer. 

Ligeledes hilses det velkomment, at skytteforeningernes muligheder for at tiltrække nye medlemmer med aftalen anerkendes fra politisk side, og at konsekvenserne af den intensiverede kontrol med skytteforeningerne skal undersøges. Ikke mindst i en situation hvor antallet af prøvegange for nye medlemmer reduceres. Nu dog kun fra fem til tre gange – og ikke til to gange som først foreslået fra regeringen side.    

Ved dagens præsentation af den samlede politiske aftale om en ny bandepakke, fremgår det blot at der skal være en “intensiveret kontrol med skytteforeninger”. Fra vores politiske kontakter ved forhandlingerne har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) dog erfaret, at det nærmere indhold af dagens politiske aftale er, at nye medlemmer til landets skytteforeninger får lov at prøveskyde tre gange, og ikke blot de foreslåede to gange, inden de skal vente på sagsbehandling af en vandelsgodkendelse hos Politiet. Til gengæld er regeringens oprindelige ønske om at begrænse hvilke våben, der kan prøves af nye medlemmer, ikke med i den endelige bandepakke, ligesom foreningerne kan fortsætte med deres egne elektroniske registreringer.

Det er med en blandet fornemmelse, at jeg modtager dagens politiske aftale. Jeg er utroligt stolt og rigtigt glad for, at det er lykkedes at bevare muligheden for at danskere, som er interesseret i at gå til skydning, fortsat kan prøve og opleve vores skydediscipliner med stor kaliber. Det er livsvigtigt for skydesportens overlevelse. Særligt for de af vores foreninger, som primært dyrker interessen og passionen for dynamisk sportsskydning, sortkrudt- og westernskydning eller langdistance riffelskydning.

indleder John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Og fortsætter:

Jeg vil rette en stor tak til de medlemmer af Folketingets Retsudvalg, som har sat tid af til at mødes og lytte til vores argumenter. Samtidig er jeg trist på skydesportens vegne, idet den almene adgang til vores fredelige idræt endnu en gang begrænses i en bandepakke rettet mod kriminelle. Det sker uden datagrundlag når antal prøvegange reduceres fra 5 til 3.


Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er dog glade for at regeringens oprindelige forslag om kun 2 prøvegange er blevet justeret, så antal prøvegange bliver 3. 

For skydesportens berettigelse

Lige siden regeringen offentliggjorde sit udspil til ny bandepakke, har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i et tæt sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejdet intens for at skydesporten blev helt undtaget yderligere stramninger. Primært fordi adgangen til skydeidrætten allerede er reguleret og begrænset i den forrige bandepakke. Justitsministeren har selv udtalt, at den forrige bandepakke har virket på skydevåben og at man lige nu mest ser problemerne med knive i og omkring bandemiljøerne. Men særligt for at værne om skydesporten som en idræt, der bidrager positivt til samfundet. 

Vi har gennem hele forløbet efterspurgt et datagrundlag for hvorfor Rigspolitiet ser et behov for at sætte yderligere begrænsninger på den fredelige og frivillige skydeidræt. Det har vi ikke fået. Tilbagemeldingerne fra vores mange foreninger er soleklar - de oplever ingen interesse fra kriminelle og bander. Der reguleres på et problem, der ikke findes. Vi har i stedet opfordret til at Politiet kommer mere ud i skytteforeningerne og ved selvsyn erfarer, at der er styr på tingene og konstruktive fællesskaber, understreger John Hansen.


Begrænsninger øger ikke sikkerheden 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har foreslået og foreslår stadig, at Rigspolitiet opretter en samlet enhed, som har tilsyn med og kontakt til landets skytteforeninger. Det vil både bidrage til at ”uønskede” personer med de forkerte intentioner bliver væk og det vil give Rigspolitiet en faktuel forståelse for skydesporten. 


Når man reducerer antallet af prøvegange for nye medlemmer til tre gange i stedet for fem, bliver der mindre tid for skytteforeningerne til at lære de nye medlemmer godt at kende, inden man optager dem og giver dem adgang til at skyde-træne og benytte foreningens registrerede våben. I mine øjne er en skytteforeningsformand, som faktisk møder de potentielle medlemmer, bedre til at vurdere om en person er egnet til at omgås våben, end en computer eller en sagsbehandler hos politiet. Derfor anbefalede vi at beholde de fem prøvegange, inden ansøgning om endelig vandelsgodkendelse hos politiet,  forklarer John Hansen. 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har peget på manglende datagrundlag for begrænsnings-forslagene i regeringens bandepakke. Og forbundet har fremhævet, at man let får den fornemmelse, at de yderligere reguleringer af skydesporten alene er med i den nye bandepakke, fordi man fra Justitsministeriet og Rigspolitiet per automatik skruer og regulerer på parametrene fra den tidligere bandepakke. Begrænsningerne betyder, at den frivillige skydeidræt med mere en 60.000 udøvere, trænere, frivillige, bestyrelser og andre ildsjæle får det sværere.

Vores skytteforeninger får sværere ved at rekruttere og inkludere nye medlemmer.  Foreninger og forbund får færre indtægter og øgede administrative udgifter. Dermed også mindre økonomi til at medfinansiere talent- og eliteatleters daglige træning og konkurrence samt til at honorere dygtige trænere. Det vil ramme vores OL, VM og EM-resultater for Danmark. Det betyder mindre inspiration og motivation for børn og unge til at søge stærke fællesskaber og forfølge personligt mål indenfor skydesporten, uddyber John Hansen.


Politisk anerkendelse

I dagens offentliggjorte aftaletekst om den nye bandepakke fremgår det også, at aftalepartierne anerkender “behovet for, at skytteforeninger kan hverve nye medlemmer med prøveskydninger. Af denne grund vil det – i forbindelse med serviceeftersynet af tiltagene i aftalen – også undersøges, om den intensiverede kontrol med skytteforeninger har haft mærkbare negative konsekvenser for foreningslivet.”

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med DIF gennem hele forløbet påpeget vigtigheden af at der ikke lægges unødige byrder på det frivillige foreningsliv og landets skytteforeninger. 

Vi er tilfredse med i første omgang at være brudt gennem muren og har fået politikerne til at anerkende skydesporten, samtidig med at vi får synliggjort, at der efter hvert eneste politiske tiltag også er nyt arbejde for vores formænd, bestyrelser og frivillige. Vi vil derfor holde fast i vores politiske arbejde og få sikret dette serviceeftersyn.  Det vil vi gøre i forventning om, at det også skal være muligt at fjerne begrænsninger og byrder igen, hvis de viser sig gøre mere skade end gavn, uddyber John Hansen.

Det er klart af dagens aftaletekst, at kravet om den yderligere begrænsning af prøvegangene alene sker på Rigspolitiet opfordring, der mener at ”visse” bandemedlemmer har været i kontakt med skytteforeninger. 

Vi vil også fremadrettet holde politiet op på facts. Jeg synes der skal faste tal på bordet. En håndfuld eller et par mulige bandemedlemmer skal ikke håndteres ved at begrænse foreningslivet for 60.000 fredelige borgere i deres skytteforeninger” understreger John Hansen.


Vi må styrke sammenholdet

Kampen for at få myndighederne og politikerne til at se skydesporten, som det den er, en idrætsgren på lige fod med andre idrætsgrene, fortsætter for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

I det politiske arbejde med Justitsministeriet og Folketinget har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), som specialforbund, haft et tæt og godt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund. 

Indenfor skydesporten har vi samarbejdet rigtigt godt på tværs med DIF, Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund, da vi deler værdier og ser behovet for en skydesport i Danmark. Vi har også haft dialog med Team Danmark om konsekvenserne af en fortsat begrænsning af skydesporten

forklarer John Hansen og fortsætter,

Det er et samarbejde som jeg er rigtig glad for og som jeg vurderer har være medvirkende til, at det er lykkedes os at holde kaliberbegrænsningen ude af bandepakken, begrænse skaden noget i forhold til færre prøvegange. Lægger man dertil det stadigt stigende tryk på vores sport når det gælder sikkerhed, bureaukrati, støj og bæredygtige skydebaner, så er der masser at tage fat på sammen” afslutter John Hansen.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil fortsætte arbejde med at tale skydesportens sag og vil i den kommende tid blandt andet nøje følge, hvordan den politiske aftale bliver omsat til lovgivning.  
 


Vores sociale medier

Vores partnere