Årsberetning fra udviklingslandstræner Lars-Ole Gundestrup

19-03-2024

Sæsonen 2023 var min debut som udviklingslandstræner for både skeet og trap. I efteråret 2022 begyndte arbejdet sammen med Jarl Venneberg, for at forsøge at afdække de tiltag, som kunne være med til at løfte udviklingsarbejdet. Da vi kom til starten af 2023, havde vi samtaler med skeet skytterne i udviklingsgruppen, samt deres klubtrænere og forældre, for at informere og forventningsafstemme vores arbejde for den kommende sæson.

Der blev udarbejdet individuelle træningsplaner, som tog højde for de forskellige udfordringer som skytterne løb ind i, såsom studie og eksaminer samt arbejde og ikke mindst økonomi. Vigtigt var det, at vi i året 2023 fik afstemt i forhold til forventninger fra alle parter. I februar 2023 blev der i Aarhus afholdt møde med repræsentanter fra næsten alle aktive klubber, hvor vi præsenterede oplægget for vores ide med udviklingsarbejdet.

Der var også mulighed for at deltage via teams denne dag. Ideen med mødet var at forsøge at skabe en rød tråd i træningsprincipperne i klubberne, men også at få skabt et trænernetværk på tværs af klubberne. For at få et større indblik i klubarbejdet, har jeg også været rundt til samtlige aktive klubber, for at informere om mit arbejde i udviklingsregi til både ledere, trænere, skytter og ikke mindst forældre. Under disse besøg, har jeg mødt rigtig mange fantastiske mennesker rundt i klubberne, som har taget godt imod mig og ikke mindst de tiltag, som er blevet præsenteret.

Stor tak skal lyde til alle de positive skytter, ledere, trænere kollegaer i unionen og ikke mindst komitélederne i skeet og trap, som har bidraget med ideer. En del af planen for udviklingsskytterne er få etableret træningssessioner og -samlinger med en elitetræner. For skeet er det i dag italienske Ennio Falco. For trap er der endnu ikke ansat en elitetræner. Træningerne blev afholdt i udviklingscentrene i København og Aalborg. De træninger som blev afholdt, var utrolig gavnlige for udviklingsskytterne, men ikke mindst for de klubtrænere, som har deltaget. I løbet af foråret blev udviklingskoordinatoren for flugt, Jarl Venneberg bevilget orlov. Han blev erstattet af Hans Berggreen, som så er ansat 12 timer om ugen på posten. Men også der er det blevet til et frugtbart samarbejde.

I foråret 2023 fik vi afholdt en træningssamling i Horsens, hvor udviklingsskytterne deltog. Der var også lavet et tilmeldingssystem, til alle interesserede skytter og mulige træneremner. Vi var ude at prikke til alle unge skytter, for at få dem til at tilmelde sig dette. Stor tak til Horsens og ikke mindst trænerne som deltog. Det handler for min del meget om at få afdækket alle de udfordringer, som enten bremser eller stopper udviklingen ude i klubberne I løbet af foråret havde jeg samtale med mange dygtige skytter i forskellige aldre, for at få afdækket deres ambitioner i forhold til konkurrenceskydning. Flere skytter meldte tilbage, at de skød mere for sjov og ikke havde den lyst, tid og økonomi, der skal til for at skyde på højt plan. Lidt ærgerligt, da flere af skytterne har stort potentiale, men hverdagen skal jo også hænge sammen. Det skal også nævnes, at der både i skeet og trap er en lidt ”skæv” aldersfordeling. Der er for få junior og senior skytter i begge discipliner. Men en tak skal lyde til disse skytter, som har henvendt sig til mig med gode ideer og forslag til at udligne dette. Jeg har været ude til samtlige afholdte nationale skydninger i DK.

Dette også for at kigge på alle parametre i forhold til konkurrenceskydning, og for at forberede skytterne bedst mulig i det videre udviklingsstadie. Det skal gerne være sådan, når en udviklingsskytte bliver indlemmet i elitegruppen, så skal der ikke tages særlige hensyn. Skytten skal være introduceret og forberedt på de nye krav og betingelser, som vil følge med i den overgang. Der blev afholdt en træningssamling mere i september 2023, hvor udviklingsskytterne deltog. Alle juniorer samt skytter som havde tilkendegivet ambitioner med skydningen var inviteret. Alle skeet trænere var også inviteret med, så vi kunne lære af hinanden, men ikke mindst få skabt et godt træningsmiljø på tværs af klubberne.

Det må vi sige lykkedes i allerhøjeste grad. Dette er en stor prioritet for min del at få skabt et træningsfælleskab, ikke kun blandt skytter, men sandelig også blandt trænerne i de forskellige klubber. Dette gælder begge discipliner. Der blev også evalueret med udviklingsskytterne på denne samling og en stor del af de inviterede trænere deltog. Det er helt tydeligt, hvad skytterne efterlyser i løbet af en sæson. Kvalitet i den daglige træning, med tilhørende planlægning, fælles træningssamlinger og ikke mindst træningssessioner med elitetræner stod højt på ønskelisten. Det er også vigtigt, at klubtrænerne bliver og føler sig inddraget i denne proces. På skeet siden er skytterne godt hjulpet i det daglige på trænersiden. Især i udviklingscentrene er vi godt besat og arbejder kontinuerligt med at få etableret træningsmiljøer, hvor der er vilje og kræfter til at komme i gang. På trap siden har der ikke været de store traditioner med deciderede klubtrænere. Hermed ikke sagt, at de unge ikke modtager hjælp. Men det er oftest sådan, at de potentielle traptrænere også selv er aktive og ambitiøse konkurrenceskytter, og det kan godt komplicere tingene lidt.. Så deciderede trænere mangler her.

Det er nødvendigt for de unge skytter, at der står kompetente trænere bag skytterne og kan understøtte i det daglige, så eventuelle tekniske detaljer kan afhjælpes eller forbedres. Dette vil også skabe tryghed for skytterne, at de ved der et godt og trygt miljø, de kan træne under. Under dette arbejde har vi prøvet forskellige konstellationer i trap miljøet og her vil jeg gerne rette en stor tak til Ole Kristensen, for at bidrage i processen. Der er mange små bump på vejen i dette arbejde, der skal nedbrydes, for at vi kan bygge noget nyt op. Heldigvis er der mange positive mennesker, der vil sporten - så stor tak til jer. Så 2023 har givet rigtig meget inspiration og værktøjer til at gøre 2024 endnu bedre for skytter og trænere samt ledere vores fantastiske sport.

Med sportslig hilsen
Lars-Ole Gundestrup


Vores sociale medier

Vores partnere