Ny ordning til medlemsforeningerne

09-04-2024

Belønning for grønne tanker i skydesporten

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Skydebaneforeningen Danmark vil inspirere de danske skytteforeninger til at tage flere valg, som er mere klimabevidste, og som kan have positiv påvirkning på foreningens klimaaftryk. Derfor lancerer de ”Ordning om en grønnere skydesport”.

 

Den grønne bølge i samfundet er kommet for at blive - også i idrætten, og her har skydesporten et særligt ansvar. Derfor har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udviklet et værktøj til de danske skytteforeninger, som sætter fokus på mere klimabevidste handlinger i de enkelte skytteforeninger.

Sammen med Skydebaneforeningen Danmark kommer unionen til at arbejde for at udbrede kendskabet til og brugen af den nye frivillige ordning - ”Ordning om en grønnere skydesport”.

”Med den nye ordning håber vi at gøre det enkelt for foreningerne at arbejde med fokus på klima og bæredygtighed for en grønnere skydesport. Ordningen er udarbejdet i simple trin, og der er fordele at hente i form af økonomiske besparelser, forbedret image for den enkelte forening og i øvrigt udadtil i samarbejde med kommuner og fonde,” siger Anette Knudsen-Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

I skydesporten er det områder som indsamling af brugt ammunition, genbrug og genanvendelse, ventilation, støj og lydisolering samt biodiversitet på udearealer, der er særlige for foreningerne, men også elforbrug, belysning osv. er i fokus.

 

Brug ordningen aktivt

En forening kan opnå fire niveauer i ordningen. Foreningerne opnår for hvert niveau ’blade’ på deres tildelte logo afhængig af, hvilket niveau foreningen opfylder. Og selvom der i høj grad er lagt op til selvjustits hos foreningerne for at overholde de ting, de beskriver i ansøgningen om at blive en del af ordningen, så er det et system, som kan have en god virkning for den enkelte forening.

Ordningen kan nemlig bruges som branding både internt og eksternt, tiltrækning af nye medlemmer eller engagere en ny type af frivillige.

”Initiativet om at fokusere på en grønnere skydesport er yderst velkomment, og vi glæder os over samarbejdet med Dansk Skytteunion. Vi og foreningerne har faciliteterne i sporten, og det øgede fokus på bæredygtighed og udvikling af grønnere faciliteterne kan komme alle til gavn; miljøet, foreningerne og skydesporten generelt,” siger Frank Lyngsø, formand for Skydebaneforeningen Danmark.

 

Overskuelige forandringer og gode muligheder

Der er allerede en række foreninger, som i længere tid har arbejdet med de grønne tanker – nogle endda uden helt at være opmærksom på, at det er det, man har gjort. Det er fx tilfældet i Nyborg Skytteforening, hvor man har valgt at skifte energislugere som ældre køleskabe ud samt ændre til LED-belysning. Det har givet betragtelige besparelser i udgifterne, og formand for Nyborg Skytteforening, Kristian Nick Pedersen, tror på, at overblikket i den nye grønne ordning kan gøre en forskel for den enkelte forening:
 

”Jeg tror, at ordningen vil få folk til at kunne overskue forbedringerne. Når man i daglig tale snakker om fornyelse, så bliver det hurtigt en uoverskuelig opgave, fordi man kommer til at tænke alt for stort.

Med den her ordning kan man nemt bane sig vej igennem mulighederne og se, at her kan man gøre meget uden den store økonomiske udgift. Og måske kan man få indblik, i hvilken besparelse en måske lidt større udgift kan give,” siger Kristian Nick Pedersen.

 

Eksempler på tiltag som indgår i den nye ordning:

 

Sådan kommer foreningen i gang

Ordningen er udarbejdet i niveauer fra 1-4. Når en forening gennemgår punkterne, anbefaler vi, at foreningen finder et startniveau og udarbejder en handleplan for eventuelt manglende opgaver, der skal løftes i det nuværende niveau, samt for det kommende niveau.
 

Når foreningen er i mål med opgaverne i det aktuelle niveau i ordningen, sendes en ansøgning til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Ansøgningerne behandles kvartalsvis – første gang den 1. juni 2024.

Når ansøgningen er godkendt, modtager foreningen et diplom og logo, som kan benyttes på foreningens hjemmeside mm.
 

Læs mere om ordningen her

 

Kontakt

Spørgsmål til ordningen kan rettes til Sarah Arnfeldt hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) på sar@skytteunion.dk / tlf. 50669112 eller Skydebaneforeningen Danmarks rådgivningsteam på tlf. 76656700 / mail: raadgivning@skbf.dk


Vores sociale medier

Vores partnere