Skydesporten i medlemsfremgang i 2023

10-04-2024

De, af Danmarks Idrætsforbund, netop offentliggjorte medlemstal for 2023 viser næsten 1.800 flere medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) end i 2022.

Skydesporten nærmer sig med i alt 31.506 medlemmer dermed atter de seneste fem års rekordmedlemstal fra før corona-tiden i 2019 med 32.203 medlemmer.  

Medlemstallet for 2023 dækker over fremgang i såvel kategorierne kvinder og mænd som i kategorien anden kønsidentitet. Mens der fortsat er langt flest mænd i skydesporten, kan vi se at kvinderne andelsmæssigt er vokset mere end mændene. Kvindernes medlemstal har oplevet en stigning på 15% mod mændenes medlemsudvikling på plus 5%.
Ligeledes er der på et år sket en fordobling af antal registrerede medlemmer i skytteforeningerne med en anden kønsidentitet end kvinde eller mand.

 

Flere børn og unge voksne  

Efter et fald i antal medlemmer under 25 år fra 2021 til 2022 kan skydesporten nu glæde sig over en fornyet lille fremgang blandt de yngste skytter på 159 nye børn og unge i skytteforeningerne. Men den aldersgruppe der er vokset mest fra 2022 til 2023 er gruppen fra 25-39 år, som står for næste 30% af medlemsfremgangen med 522 nye medlemmer.

Samlet set har skytteforeningerne fremgang i alle alderskategorier fra barn til pensionist, og med en vækst på 25% bidrager gruppen af 60-69 årige også rigtig godt til årets medlemsvækst.

 

Næsten uændret antal medlemsforeninger

Den omskiftelighed der har været i forhold til ind- og udmeldelser af skytteforeninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) giver samlet set et næsten uændret billede.

Ved årets udgang var der i alt 353 medlemsforeninger mod 357 året før.    

Der har fra medlemsopgørelsen i 2022 til opgørelsen i 2023 været indmeldelse af i alt 10 nye medlemsforeninger, mens 14 foreninger enten er ophørt med at eksistere, har slået sig sammen med en anden forening, eller har meldt sig ud af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Få større indblik i medlemstallene via DIF’s medlemsregistreringsdatabase her...


Vores sociale medier

Vores partnere