Din forening kan søge støtte hos Realdania

28-09-2022

Realdania har åbnet for en pulje på i alt 2 mio. kr., som skal give økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange aktiviteter, der blev igangsat i coronatiden.

Coronatiden skabte nye måder at agere på i mange foreninger og fællesskaber, og som en del af Realdanias indsats, ’RESPOND-rammerne for den nye hverdag’, skal det undersøges, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Som led i den indsats åbnes der nu for puljen ’De nye folkerum’, hvor foreninger og NGO’er kan søge om op til 100.000 kr. i støtte til aktiviteter inden for følgende fire fokusområder:


Puljen er allerede åben,  og der er sidste ansøgningsfrist mandag den 28. november. 

Læs mere om puljen på Realdanias hjemmeside 
Ansøg på Realdanis hjemmeside  

 

Spørgsmål og svar om puljen

Hvem kan søge?

Hvad kan der søges penge til?

Pengene kan blandt andet bruges til:


Man kan ikke få støtte til udgifter til at evaluere aktiviteten eller udgifter til drift såsom løn og administration. Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægges der vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.
 

Hvad lægges der vægt på?

Når ansøgningen bedømmes, lægges der vægt på aktivitetens muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden. Derfor lægges der bl.a. vægt på, at


Hvem kan man kontakte med spørgsmål?

Kontakt Anne Gade Iversen hos Realdania på agi@realdania.dk eller mobil: 2072 2402


Vores sociale medier

Vores partnere