Fyns Skytte Forbund er nu nedlagt som lokalforbund

22-11-2022

Fyns Skytte Forbund  (FSF) markerede sit 75 år jubilæum torsdag den 17. november 2022 og afviklede samtidig generalforsamling med henblik på at nedlægge sig selv som lokalforbund.

Samtidig blev skytteforeningen Talenttræning Fyn (Fyns Skytte Forbund) oprettet under Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Den nye foreningen fik ved samme lejlighed godkendt sine vedtægter og fastsat sit kontingent til 150 kr. om året. 

Formand Steen Hansen fortæller:

Vi nedlægger Fyns Skytte Forbund pga. den nye struktur i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor alle skytteforeninger nu er direkte medlemmer. Derfor giver forbundet ikke mere mening, men vi opretter den nye forening for at sikre eksistensen af udviklingscentret og fastholde talentudviklingen på Fyn, så vi fortsat udvikler nye skytter og har en fødekæde til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Steen Hansen takkede bestyrelsen i FSF for samarbejdet, som fortsætter i den nye forening, da det er de samme medlemmer som blev valgt til den nye forenings bestyrelse.

Udover at festligholde lokalforbundets 75 års jubilæum, markeres formand Steen Hansens 40 års jubilæum i bestyrelsen - herunder 25 års jubilæum som formand for Fyns Skytte Forbund.  

Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog formand John Hansen og sekretariatsmedarbejder Christina Flindt, og benyttede lejligheden til at ønske et stort tillykke med jubilæet til Steen Hansen og FSF med tak for en mangeårig og vigtig indsats for skydesporten.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) byder den nye forening hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde.  

 


 


Vores sociale medier

Vores partnere