PAC besøger i 2023 skytteforeninger i forbindelse af en SKV1-ansøgning

14-12-2022

I første kvartal af 2023 vil PAC begynde at besøge skytteforeninger for at godkende deres våbenopbevaring i forbindelse med behandlingen af en SKV1-ansøgning.

De vil komme på besøg i 2 forskellige situationer:

Der har ikke tidligere været praksis for at skytteforeningernes våbenopbevaring har været godkendt i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Det er imidlertid Politiets Administrative Center, der meddeler skytteforeninger tilladelse til at besidde våben, og det er et krav, at det skal være ubetænkeligt at godkende foreningens ansøgning.

Det er derfor Politiets Administrative Center, der godkender skytteforeningernes våbenopbevaring i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Skytteforeningernes skydebaner og kontrol med deres våbenbeholdning kontrolleres fortsat af den politikreds, som foreningen hører under.

Skytteforeningernes våbenopbevaring godkendes efter Våbenbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2531 fra 2021 om våben og ammunition mv. § 24, og politiet har mulighed for at stille yderligere krav af hensyn til sikkerheden. Kravene til skytteforeningernes opbevaring kommer blandt andet an på skytteforeningernes våbenbeholdning, typer af våben, foreningens beliggenhed, udrykningstid, tilkørselsforhold mv.

Foreningerne skal forvente et generelt krav om alarm, der skal gå til en af Rigspolitiets godkendte kontrolcentraler. Sikringsniveauet for alarmen vil komme an på en konkret vurdering, og den vurdering vil blive taget i forbindelse med besøget hos skytteforeningen.

Skytteforeningerne vil blive kontaktet, når de har indsendt en SKV1-ansøgning med henblik på at aftale en fysisk gennemgang af deres våbenopbevaring.


Vores sociale medier

Vores partnere