Flugtskydning - Nordisk Trap


Nordisk trap skydes i Norden og på mange danske baner.

En nordisk trap-bane har fem standpladser i en cirkelbue. Fra en kastemaskine, der er monteret i en skjult grav 10 meter foran skytterne, slynges lerduerne ud i varierende retninger bort fra skytten. Duerne kastes ca. 45 meter og skal efter ti meter være oppe i en højde af 2,5-3,5 meter. Der skydes mod fem duer på hver standplads, derefter rykker man videre til næste standplads.
I skyttens udgangsposition skal geværskæftet have kontakt med kroppen ved hoften(hoftemarkering). Først når lerduen kommer til syne, må geværet løftes og monteres til kind og skulder. Der må kun skydes 1 skud efter lerduen.

 

Oversigt over Nordisk Trap stævner:

Oversigten over stævner bliver opdateret løbende. Du kan også finde skydninger i Dansk Skytte Unions kalender. Du kan også finde info via lerduer.net
 

Stævnekalender 2024

 

Illustration af Nordisk Trap

Vores sociale medier

Vores partnere