Forening

Er du formand eller bestyrelsesmedlem? - eller blot interesseret i hvad vi tilbyder, så se mere på denne side.

 

Nyheder

Våbenloven bliver strammet yderligere - og kan ramme vores medlemmer

10-06-2024

Våbenloven ændres fra 1. juli 2024
Et flertal i Folketinget har vedtaget ændringer i våbenloven, der træder i kraft fra den 1. juli.
Lovændringerne er en del af justitsministerens politiske udspil ”Strammere greb om våben”, og indeholder initiativer udmeldt af ministeren efter den tragiske hændelse i Fields i juli 2022.

Vi har arbejdet imod dele af lovforslaget, som vi mener indeholder en stigmatisering og mulig udelukkelse fra skydesporten af personer med psykiske diagnoser og udfordringer. Personer, der faktisk kan have noget godt ud af gå til skydning. Samtidig frygter vi at et systematisk helbredstjek af alle ansøgere vil øge den administrative byrde i hele systemet hos politiet og i SKV med endnu længere sagsbehandlingstid til følge. Vi frygter, at man fra politisk hold har skabt en ”papirtiger” for at lede efter nålen i høstakken.

 

Helbredstjek
Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har vi særligt kæmpet imod indførelsen af et helbredstjek ved alle ansøgninger om adgang til forenings eller egne våben. Det er i første omgang vedtaget som en bemyndigelse til at ”Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation af ansøgerens helbredstilstand i forbindelse med ansøgning om tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, herunder om afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand”

Med ”helbredstilstand” sigter lovforslaget mod psykiske sygdomme, diagnoser, behandlingsforløb eller journaler. I forslaget er også anvendt ordet ”systematisk”.

Vi ved endnu ikke hvordan Justitsministeriet og Rigspolitiet vil udforme de nye regler og procedurer. Det bliver formentlig med dokumentation ved lægeerklæring. Vi ved heller ikke hvilke psykiske sygdomme, diagnoser mv. som måske vil betyde automatisk afslag og/eller om der i alle tilfælde skal laves en individuel vurdering af den enkelte skytte bliver.  Det eneste vi ved med sikkerhed er at vi og de øvrige organisationer på våbenområdet vil blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne, som Justitsministeriet skal fastlægge i en bekendtgørelse.

Automatisk afslag og inddragelse af våbentilladelse.
Folketinget har også vedtaget, at Justitsministeren kan fastsætte regler om afslag på ansøgning om og bortfald af tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, til personer, der er dømt for grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

Hvordan disse regler bliver vides heller ikke præcist. Justitsministeren skrev i forbindelse med lovforslaget at man sigter efter en ordning, hvor personer, der har begået grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, ikke kan meddeles våbentilladelse eller samtykke til udstedelse af jagttegn m.v. i et bestemt tidsrum fra domsafsigelsen eller fra beslutningen om tilhold, opholdsforbud eller bortvisning.

Vi ikke om det bliver begrænset til personfarlig kriminalitet, narko og ulovlig våben besiddelse eller om der kommer andet med. Justitsministeriet nævner dog en grænse på 60 dages ubetinget fængsel, som en rettesnor for grovere lovovertrædelser, mens tilhold og opholdsforbud blot skal være udstedt. De nye regler vil også indføre en karensperiode (et vist tidsrum efter dommen eller tilholdet) hvor der heller ikke kan ansøges om ny våbentilladelse.

Vi regner også med at blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne på dette område, af Justitsministeriet.

”Bekymringshenvendelser”
Med lovens vedtagelser er der også indført adgang til, at offentlige myndigheder kan indberette bekymring til politiet, om en person bør have våbenadgang. Denne ordning har samme fokus, som
krav om lægeerklæring ved ansøgninger, og vil være en mulighed for regioner, kommuner, hospitaler, behandlings- og bosteder mv. til overfor politiet at udtale en bekymring i forhold til at borgeren har våbentilladelse eller adgang til våben – fx medlemskab af en skytteforening.

Stigmatisering og en ny ”papirtiger”.
Vi har hele vejen været imod den omtalte screening af alle ansøgere for psykiske diagnoser mv. For det først er skydning en folkesport. Det vil sige at vi allerede har en god del medlemmer, der nyder deres sport og ikke udgør en fare for samfundet. De vil måske skulle indstille deres sport eller glæden ved at gå på jagt. Det er ligeledes dokumenteret at børn, unge og voksne med ADHD, ADD og diagnoser indenfor autismespektret har en masse godt ud af at gå til skydning. Vi ved også at rigtigt mange danskere (og dermed formentlig også en del sportsskytter) går eller har gået til psykolog eller psykiater.

Vi ved ikke endnu om alle disse nu potentielt vil ryge ud af vores sport og den idræt de elsker. Vi har kraftigt opfordret til at man ikke går den vej. Vi frygter Justitsministeriet vil arbejde med en liste over diagnoser og ryger i den grøft, hvor man hellere tager for meget end for lidt med, blot for at være sikker, nu man er i gang.

Alternativet er at ministeriet ikke kommer med en ”liste” og alle skal vurderes individuelt af politiet med indhentelse af lægeerklæringer, ekspertvurderinger og ikke mindst et stort og tungt ankesystem.

Vi har i processen arbejdet sammen med organisationen ”Bedre Psykiatri”. At skære alle over en kam er en stigmatisering af nogle i forvejen udsatte og sårbare personer – som netop kan få noget godt og bedre ud af de fællesskaber vi har i skydesporten.

Vi har foreslået at lovgiverne holdt sig til at indføre ”bekymringshenvendelser”. Og hvis man ville have fokus på området, kunne man indføre automatisk afslag og inddragelse når personer blev idømt behandlingsdomme – ved siden af de regler man vil indføre for grovere lovovertrædelser samt tilhold.

Politisk interesse
Vi har arbejdet målrettet og været i dialog med alle partier, for at undgå det systematiske helbredstjek og udelukkelse af personer blot på grund af en diagnose.

Det betød at alle partier udenfor regeringen ønskede en opdeling af lovforslaget i to dele, så man kunne behandle helbredstjekket særskilt. Det ville regeringen ikke. Der skulle stemmes om et samlet lovforslag. Det betød at nogle partier endte med at stemme for hele lovforslaget, nogle partier undlod at stemme hverken for eller imod og andre stemte imod.

Vi har været synlige i medierne og blandt fortalt historien om en ung kvinde, der er diagnosticeret med skizofreni, og nyder sin sport som dynamisk sportsskytte. Hun er velfungerende, som andre mennesker, og skydningen hjælper hende som en god fritidsinteresse.

Øvrige tiltag
Lovforslaget har også andre ændringer

Hvis lovlige våben ikke opbevares efter reglerne, hæves straffen til minimum en bøde på 10.000 kr.

Straffen for brud på reglerne for afhændelse af våben skærpes også. Hvis en person/forening ikke længere er godkendt til at have våben, skal våbnet afhændes i løbet af fire uger. Straffen for ikke at overholde den regel skærpes, er ligeledes minimum en bøde på 10.000 kr.

Ulovlig besiddelse af ammunition til et våben som pågældende har tilladelse til (f.eks. for store mængder) straffes med en bøde på mindst 1.400 kr., mens ulovlig besiddelse af ammunition til våben, som en person ikke har tilladelse til, straffes med mindst en bøde på 3.000 kr.


 

 

Læs mere

Ny-udpeget OL-atlet: Sætter ny dansk rekord og er i World Cup-finale

07-06-2024

Rikke Mæng Ibsen har netop sat  ny dansk rekord i 50 m riffel 3 positioner ved World Cup i München. Dermed stryger hun med en 3. plads ind i finalen, der skydes nu, fredag d. 7 juni kl. 10.00, og kan følges på International Shooting Sport Federations kommenterede livesending

Rikke Mæng Ibsen fortæller til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) om vejen til finalen:


"Hold nu fast en skydning! Jeg startede lidt nervøst i knælende position, men fandt rytmen. De liggende skud startede også rigtig godt, men i tredje skud, ville mit elektroniske aftræk ikke mere. Så jeg måtte holde 10 miutter pause, for at give den nok frisk strøm - og så var vi klar igen. Det betød, at tiden blev lidt presset, men det har jeg prøvet før, så jeg holdt roen og fokuserede på hver enkelt skud. Jeg fik afsluttet godt og fortsatte godt i stående position. Nu er jeg bare vildt glad og stolt over min præstation både teknisk og mentalt."

Rikke Mæng Ibsen sikrede i 2022 Danmark til til en nationsplads i 50 meter riffel tre positioner (3x20 skud ved OL i Paris denne sommer. Pladsen fulgte med Rikkes europamesterskab i disciplinen. Først for nylig, d. 17. maj, blev det afgjort, hvilken skytte der skulle have pladsen, da flere danske kvinder er jævnbyrdige i disciplinen.

Ved World Cup i Baku i maj 2024, præsterede Rikke Mæng Ibsen igen en top 5-placering, og det blev udslagsgivende for DIFs valg af hende til OL-pladsen. Valget fulgte en indstilling fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

”Den her udtagelse betyder utrolig meget for mig. Jeg har kæmpet hårdt for det i tre år, så det er en kæmpe forløsning,” sagde Rikke Mæng Ibsen ved udtagelsen.

Læs mere

Stillingsopslag: Eliteansvarlig i olympisk skydesport

03-06-2024

Vil du være med til at sikre dansk skydesport medaljer på den internationale scene? Brænder du for at udvikle mennesker, skabe kultur og arbejde med eksekvering af strategi? Kan du lede med empati og autenticitet? Og har du talent for at samarbejde med en bred vifte af interessenter? 

Så er du måske vores nye kollega som eliteansvarlig i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

 

Om Dansk Skytte Union | Skydesport Danmark.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er hovedorganisationen for skydesporten i Danmark med cirka 350 medlemsforeninger og mere end 31.000 aktive foreningsskytter. Vi arbejder for at fremme skydesporten som idræt på alle niveauer og skabe en skydesport for alle.

Vi søger en eliteansvarlig, der har ambitionerne og kompetencerne til at udvikle mennesker og kultur i samspil med skytter, landstrænere, kollegaer og vores mange engagerede frivillige ledere.

Som eliteansvarlig vil du stå i spidsen for vores elitearbejde og sikre, at danske skytter i de olympiske discipliner fortsat kan konkurrere og vinde medaljer på højeste internationale niveau.

 

Om jobbet

Med reference til generalsekretæren og under ansvar for styregruppen for det fælles elitesamarbejde mellem Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Team Danmark får du ledelsesansvaret for vores elitearbejde i de olympiske discipliner. Centralt i dette arbejde er tilrettelæggelse og koordinering af skytternes muligheder for en langsigtet udvikling som atlet og menneske i et tæt samspil med vores landstrænere.

Du vil være ansvarlig for at implementere vores sportslige strategi i tæt samspil med vores udviklingskonsulent på talentudviklingsområdet, så mennesker, kultur og organisation kan udvikle sig i takt med udviklingen inden for den internationale eliteidræt. Ligesom du får ansvar for administration, budgettering og økonomistyring inden for eliteområdet.

Dine primære ansvarsområder bliver:

 • Sikre fremdrift og evaluering af resultat- og udviklingsmål i samarbejde med Team Danmark.
 • Etablere og inspirere samarbejdsrelationer med skytter, trænere, foreningsledere og aktivitetskomiteer.
 • Planlægge og gennemføre sportslige aktiviteter med fokus på international high performance.
 • Lede arbejdsgruppen for international konkurrenceskydning i de olympiske discipliner.
 • Varetage kommunikative opgaver med interessenter, medier, sponsorer og samarbejdspartnere.

Vi søger en kandidat med solid indsigt i eliteidrættens vilkår og en forståelse for skydesportens stilling i samfundet. Din profil bør blandt andet afspejle flere af følgende kompetencer:

 • Dygtig leder med evnen til at motivere til ekstraordinære præstationer.
 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne kombineret med sportslig og ledelsesmæssig erfaring.
 • Empati og forståelse for atleters behov.
 • Erfaring med strategiudvikling, forhandling og eksekvering.
 • Stærke kommunikationsevner på dansk og engelsk.
 • Administrativt stærk og initiativrig.

Du kan læse mere om stillingen og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i den uddybende job- og kompetenceprofil via linket her 

 

Ansættelsesvilkår og tiltrædelse

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt og baseres på en tidsbegrænset ansættelse på fire år frem mod OL i Los Angeles i 2028.

Arbejdstiden er en fuldtidsstilling. Merarbejde må dog påregnes; herunder aften- og weekendarbejde samt rejseaktivitet i ind- og udland.

 

Kontaktinfo og ansøgningstidspunkt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kan du kontakte generalsekretær Lars Green Bach på mobil 29 35 25 03 eller sportsmanager i Team Danmark Kristian Kjærgaard på mobil 26 17 73 11. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Send din ansøgning, CV og relevant dokumentation til sekretariatsmedarbejder Christina Flindt på cfl@skytteunion.dk senest mandag d. 24. juni 2022 kl. 12:00. Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk baggrund til at søge.

Ansøgning og relevante bilag bedes sendt i en samlet PDF

Første samtale afholdes 27. juni 2024 og anden samtale 2. juli 2024.

Tiltrædelse er 1. oktober 2024 eller snarest derefter.

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere