Foreningspuljen

Idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje på 44 millioner kroner.

Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening. Foruden fokus på flere medlemmer anbefaler DIF, at ansøgningen er realistisk, mådeholden, målrettet og afgrænset.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs meget mere om foreningspuljen og andre søgemuligheder på DIFs hjemmeside.

Grøn inspirationsguide

Denne grønne inspirationsguide er målrettet ansøgere af DIF og DGI’s foreningspulje. Guiden giver konkret inspiration til, hvordan ansøgere kan bidrage til den grønne omstilling. I ansøgningsskemaet opfordres ansøgerne til at gøre sig overvejelser om relevante klima og miljømæssige handlinger.
Hent guiden her...

Søg op til 300.000 kr

Det ansøgte beløbs størrelse skal stå mål med antallet af medlemmer i den ansøgende forening.

Ansøgningen kan også få delvis støtte, hvor der udbetales et mindre beløb end det ansøgte.

Ved afslag kan der søges igen til en ny idé eller til en forbedret version af den oprindelige ansøgning. Der kan kun modtages støtte én gang årligt, og støtten skal være brugt, inden der kan søges igen året efter.

Din forening skal selv søge

Det er den enkelte skytteforening, som skal søge på lige vilkår med idrætsverdenens mere end 10.000 foreninger. Ansøgningsproceduren finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Dansk Skytte Unions kontor hjælper gerne med at gøre ansøgningen endnu bedre og inviterer alle foreninger til at få en god idé og gå efter at realisere den.

I ansøgningsplatformen bliver foreninger bedt om at udfylde informationer om:

Hjælp til ansøgning fra Dansk Skytte Union

Send din idé til udviklingskonsulenten eller talentudviklingskoordinatoren og få hjælp til at vinkle ansøgningen, så chancerne for at få støtte styrkes. Skriv i mailen hvad din forening vil søge penge til, hvorfor I søger, og gerne også hvad I håber at opnå.

Eksempelvis: (Hvad) X-købing Skytteforening vil gerne søge 20.000 kr. til indkøb af juniorvåben/våben til nye medlemmer og ammunition, (hvorfor) fordi vi ønsker at gøre det nemmere for nye medlemmer at komme i gang med skydning. (opnå) Vi håber på en stigning i nye medlemmer under 18 år og bedre fastholdelse med bedre træning for vores nuværende medlemmer.

Guide til at udfylde Foreningspuljens ansøgningsskema 
(2021 version)

Der kan søges støtte til ét enkelt overordnet formål pr. ansøgning. Midlerne skal skabe aktivitet, det vil sige have direkte fokus på skytterne. Støtten skal gerne skabe udvikling gennem mere aktivitet og nye medlemmer. Foreningspuljens administration lægger vægt på, at det ansøgte projekt gøres tilgængeligt/synligt for foreningens lokalområde.

Forslag til ansøgninger:


I 2018 fik skytteforeninger 1,66 mio. kr. i støtte gennem foreningspuljen - se 2018-modtagerne og deres projekter.

I 2019 fik 68 skytteforeninger i alt 1,72 mio. kr. i støtte - se 2019-modtagerne og deres projekter

I 2020 fik 74 klubber 1.93 millioner - se 2020-modtagerne og deres projekter.

Du kan læse mere om foreningspuljen og se flere modtagere her...

 

Vores sociale medier

Vores partnere