MEDLEMSTAL

Nu er året ved at gå på hæld og det betyder som altid, medlemsregistrering for det forgangne år. Indberetningen åbner 1. december og løber to måneder frem. 

medlemstal.dk, skal I indberette alle de medlemmer, som har betalt kontingent i minimum 3 måneder, i løbet af dette kalenderår.

Vi minder samtidig om, at efter Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s organisationsændring på repræsentantskabsmødet i foråret, er alle klubber/foreninger nu direkte medlem af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og medlemskab af et lokalforbund er derfor ikke længere påkrævet, for at foreningen kan opretholde sine medlemsfordele. 

Hvis I er i tvivl om hvordan og hvorledes i skal indberette jeres medlemstal, så læs mere i vejledningen på medlemstal.dk, og se eventuelt vejledningsvideoen for yderligere assistance. 

Vores sociale medier

Vores partnere