Prisblad for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) pr. 15. maj 2024

 

Tjenesteydelse/Vare

Pris

Medlemskab af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Optagelsesgebyr

 

1.500,00 kr.

Årligt medlemskontingent for skytteforeninger

Foreningskontingent pr. forening.

Inklusiv obligatorisk forsikring.

2.600,00 kr.

Medlemskontingent (pr. medlem af skytteforening).

Beløbet pristalsreguleres i marts ved nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

27,41 kr.

Årligt medlemskontingent for høj- og efterskoler

Uanset elevtal

4.100,00 kr.

Navneændring

 

485,00 kr.

Våbenregistrering (SKV)

Sagsbehandlingsgebyr pr. sag

 

300,00 kr.

Skydesportens Støtteforening

Medlemskab

Aktivitetsstøtte herudover efter eget valg

249,00 kr.

Konsulentydelser for medlemsforeninger

Foreningsudvikling

Opstart og efterfølgende forløb efter aftale

0,00 kr.

Miljø- og våbenlovgivning

 

0,00 kr.

ADHD-projekt

 

0,00 kr.

Talentudvikling

 

0,00 kr.

Samarbejde med kommunale myndigheder

 

0,00 kr.

Kommunikationsopgaver

 

0,00 kr.

Nyheder fra foreninger

Deling på nationale platforme

0,00 kr.

Konsulentydelser uden medlemskab af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Opstartsgebyr

Opstartsmøde og fastlæggelse af forløb

1940,00 kr.

Rådgivningsgebyr pr. time

 

650,00 kr.

Kurser og uddannelser for medlemsforeninger. Pris medlemmer/ikke-medlemmer

Genopladningskurser til røgsvagt og sortkrudt

 

850,00 / 850,00 kr.

Våbentekniske kursus for flugtskytter

 

250,00 / 400,00 kr.

Flugtinstruktør

 

1550,00 /

1950,00 kr.

Hjælpetræner

 

875,00 kr.

Træner 1

 

1750,00 kr.

Træner 2

 

1750,00 kr.

DIF Træner 1

Efter DIF 2022

1.750,00 kr.

DIF Træner 2

Efter DIF 2022

5.495,00 kr.

DIF Diplomtræner

Efter DIF 2022

23.000,00 kr.

DIF Idrættens Træner Akademi

Efter DIF 2022

35.000,00 kr.

ISSF D-, C-, B-, A-Coach

Efter ISSF

1.250,00 Eur.

Inspirations-/Netværksmøder

 

150,00 / 600,00 kr.

Dommeruddannelser

Riffel-, pistol- og flugtskydning - nationale og internationale, bl.a. sammen med ISSF

Variabel pris – se kursusinformation

Talent- og eliteskytter

Eliteskytter

For årlig deltagelse i Team Danmark elitegruppe

10.000,00 kr.

Udviklingsskytter

For årlig deltagelse i Team Danmark udviklingsgruppe

2.500,00 kr.

Etisk kodeks og sportslige disciplinære sager

Gebyr ved indsendelse af klage

Jf. bestemmelse for håndhævelse af etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt i Dansk Skytte Union

750,00 kr.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s Appeludvalg

Gebyr ved indsendelse af appel

Gebyrfrit hvis der er betalt gebyr ved indsendelse af klage i henhold til etisk kodeks eller sportslige disciplinære sager.

750,00 kr.

Materiale og merchandise – eksklusive fragt. Pris medlemmer/ikke-medlemmer

Skydesportens Alders-relaterede Træningskoncept

ATK-bog

189,00 / 349,00 kr.

Peltor Bulls Eye 1 høreværn

 

99,00 / 169,00 kr.

Slips

 

149,00 / 199,00 kr.

Stofemblem

 

89,00 / 119,00 kr.

Pin

 

19,00 / 34,00 kr.

ISSF Hoftemarkeringsbånd

 

75,00 / 95,00 kr.

Øvrige gebyrer

Ekstern rådgivning (ikke-medlemmer) pr. time

 

650,00 kr. 

Faktureringsgebyr

Pr. faktura udstedt af sekretariatet

75,00 kr.

Netværksmøder

Pr. ekstern deltager uden for medlemsforeningerne

600,00 kr.

Skattefrie godtgørelser – beslutning i henhold til skat.dk  

Kørsel egen bil pr. km

 

2,33 kr.

Telefon og internet pr. år

 

2.450,00 kr.

Administration pr. år

 

1.500,00 kr.

Køb, vask og vedligehold af tøj (sportstøj) pr. år

 

2.050,00 kr.

 

Foreningernes medlemskontingent fastlægges på ordinært årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) mens øvrige priser og gebyrer fastlægges af bestyrelsen på baggrund af en årlig pristalsregulering efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik i januar måned.
 

Bestyrelsen
15. maj 2024

Vores sociale medier

Vores partnere